Imatrikulace studentů prezenční formy prvního ročníku bakalářských programů

Imatrikulace studentů prezenční formy prvního ročníku všech bakalářských programů proběhne ve čtvrtek 11. října 2018 v posluchárně č. 256 (Technická 2, Praha 6).

Žádáme studenty, aby se dostavili ve společenském oděvu nejpozději půl hodiny před zahájením příslušné imatrikulace.

Rozdělení studentů

8.00 hodin 9.30 hodin 11.00 hodin
Elektrotechnika, energetika a management
Elektronika a komunikace
Lékařská elektronika a bioinformatika
Otevřené elektronické systémy
Otevřená informatika
Softwarové inženýrství a technologie
Kybernetika a robotika

Dne 11. 10. 2018 se výuka pro 1. ročníky neruší.
Skupinám, kterým imatrikulace koliduje s rozvrhem výuky, bude nepřítomnost na výuce omluvena.

Ing. Helena Šislerová, vedoucí SO