Studentská anketa za zimní semestr 2017/2018 otevřena

Vstup do ankety

Třem vylosovaným účastníkům ankety se splní jejich přání!

Hodnocení studentů v anketě je důležitým nástrojem vedoucích kateder, garantů studijních programů a děkana k opatřením pro zvyšování kvality pedagogického procesu a k hodnocení parametru kvality výuky na FEL.

Výsledky ankety se velice odpovědně zabývají vedoucí kateder, garanti studijních programů a děkan fakulty spolu se senátem FEL. Zvláštní výpovědní hodnotu měly náměty studentů a  reakce odpovědných pracovníků fakulty na otázku  (léto 2016/17): Napište, které služby fakulty oceňujete a které naopak od fakulty postrádáte (technická podpora, podpora ve studiu, prostředí fakulty,..). Tuto otázku zopakujeme i v tomto běhu, aby bylo možné vyhodnotit, zda náměty studentů z předchozího běhu nezapadly.

Anketní lístky je možné vyplnit na standardní stránce aplikace ankety. Vyplnění ankety je zcela anonymní (zpracování ankety je prováděno mimo fakultu). Studenti opět mají možnost odkrýt svou anonymitu tím, že potvrdí souhlas se zveřejněním svého emailu u svého komentáře. Implicitně jsou studentské komentáře anonymní!

Každý student či studentka, kteří vyplní v době od 10. ledna do 13. února 2018 do 18.00 hod. alespoň jeden anketní lístek předmětu, bude automaticky zařazen do slosování (počet "losů" odpovídá počtu vyplněných lístků ankety). Slosování proběhne 13. února 2018, na průběh slosování a jeho vyhlášení bude dohlížet komise ve složení předseda AS FEL, prof. Ripka (děkan) a doc. Jelínek (proděkan). Výsledek slosování bude neprodleně zveřejněn. Budou vylosovány 3 ceny - vylosovaní si budou moci zakoupit tablet či jinou elektroniku v ceně cca 7000 Kč (výherci z minulého běhu ankety).

Anketa bude uzavřena 26. února 2018.

Důležité termíny

 10. 1. 2018 bude anketa otevřena pro úspěšně ukončené předměty1.

13. 2. 2018 proběhne slosování ankety pro úspěšně ukončené předměty.

13. 2. 2018 bude anketa otevřena i pro předměty zapsané, ale zatím neukončené.

17. 2. 2018 zveřejnění výsledků slosování.

26. 2. 2018 uzavření ankety.

19. 3. 2018 vyvěšení výsledků ankety

13. 4. 2018 vyvěšení vyjádření vedoucích kateder, garantů programů a děkana

16. 4. 2018 zápisy do zimního semestru

9. 1. 2018

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan


1 Od zapsání do KOSu je potřeba ještě vyčkat cca 24 hodin, než se informace o uzavřeném předmětu promítne do ankety, děje se tak automaticky vždy kolem 22.00.