Nový profesor

Dne 18. 12. 2014 byl jmenován profesorem doc. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D. pro obor Radioelektronika.

Blahopřejeme

V současné době děkan FEL zahájil profesorská řízení doc. Knápka, Kybice, Polcara a Železného. Další profesorská řízení našich pracovníků budou zahájena na FJFI.