Zpráva o průběhu výběrových řízení na vedoucí kateder

Výběrová řízení postupně probíhají. Děkan doposud na návrh výběrových komisí jmenoval následující vedoucí kateder.

13101 Katedra matematiky: vedoucím katedry na 4 roky jmenován prof. Hamhalterprojekt
13113 Katedra elektrotechnologie: vedoucím katedry na 2 roky jmenován Ing. Dušekprojekt
13114 Katedra elektrických pohonů a trakce: vedoucím katedry na 2 roky jmenován prof. Lettlprojekt
13115 Katedra elektroenergetiky: vedoucím katedry na 2 roky jmenován Ing. Švecprojekt
13116 Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd: vedoucím katedry na 4 roky jmenován doc. Knápekprojekt
13117 Katedra elektromagnetického pole: vedoucím katedry na 4 roky jmenován prof. Pechačprojekt
13131 Katedra teorie obvodů: vedoucím katedry na 4 roky jmenován prof. Sovkaprojekt
13132 Katedra telekomunikační techniky: vedoucím katedry na 4 roky jmenován prof. Šimákprojekt
13134 Katedra mikroelektroniky: vedoucím katedry na 4 roky jmenován prof. Husákprojekt
13135 Katedra řídicí techniky: vedoucím katedry na 4 roky jmenován prof. Šebekprojekt
13137 Katedra radioelektroniky: vedoucím katedry na 4 roky jmenován doc. Pátaprojekt
13138 Katedra měření: vedoucím katedry na 2 roky jmenován doc. Holubprojekt

Projekt a veškeré dodané materiály úspěšných uchazečů budou zveřejněny.