Lucie Svobodová - Nejasný předmět touhy

Nejasný předmět touhy je nová interaktivní instalace vizuální umělkyně Lucie Svobodové. Výstava probíhá od 12. března v pražské Nau Gallery.

Pro Lucii Svobodovou je charakteristické spojení výtvarného umění a moderních technologií. V Nau Gallery tentokrát představuje instalaci, kterou vytvořila ve spolupráci s Institutem intermédií a katedrou počítačové grafiky a interakce na FEL ČVUT v Praze. Toto spojení jí umožnilo ojedinělou práci se zvukem, tvarem, obrazem a prostorem. Součástí instalace je krátký hraný autorský film. Na celém díle se podílela řada dalších spolupracovníků a subjektů.

"Nejasný předmět touhy Lucie Svobodové zahrnuje design, film a technologii umožňující hru s komponováním zvuků. Ústřední objekt instalace je proveden s maximálním důrazem na eleganci a řemeslnou dokonalost. V součinu všech komponent Svobodová zachází s vazbami mezi tělem a prožitkem tělesnosti, smyslovostí a smyslností. Narazíme v nich na většinu znaků charakteristických pro autorčino celoživotní umělecké směřování: senzualismus, humor a odzbrojující hravost," říká o autorce a jejím díle kurátor výstavy Jiří Ptáček.

Na otázku o smyslu díla autorka říká: "Přemýšlím o tom, proč spousta lidí touží po předmětech, které nepotřebují, namáhají se, aby je získali a možná jim zatím uniká něco cennějšího."

Akademická malířka Lucie Svobodová vystudovala VŠUP v Praze, obor filmová a televizní grafika. Své práce vystavuje skupinově i samostatně po celých Čechách a v zahraničí. V posledních letech se účastnila výstavy EXPO v Číně (2010), festivalu Querspur Forward v rakouském Linzi (2010), festivalu minutových videí v Národní technické knihovně v Praze (2013) a v rámci Open callu výstavy Magdaleny Jetelové v Muzeu umění v Olomouci (2013). Její díla jsou zastoupena v Národní galerii v Praze, Galerii hlavního města Prahy, Galerii Klatovy . Klenová, Galerii G4 v Chebu a v soukromých sbírkách.

Interaktivní instalace Nejasný předmět touhy je k vidění v Nau Gallery od 12. března do 25. dubna 2014.

Kurátor Jiří Ptáček

Nau Gallery
Korunní 76
Praha 10 - Vinohrady

Otevírací doba: neděle a pondělí 15.00 . 19.00
nebo po dohodě na tel. čísle +420 777 910 290 nebo info@naugallery.com