Studentská sekce honorární organizace Upsilon Pi Epsilon na ČVUT slaví úspěch

Dne 4. dubna vyhlásila porota složená z výkonných členů ředitelství Upsilon Pi Epsilon sekci ČVUT, kterou reprezentoval Filip Šrajer z Fakulty elektrotechnické, v pětici nejlepších.

ČVUT tak obstálo v konkurenci 238 dalších univerzit, mezi něž se řadí nejznámější americké vysoké školy. Členství v organizaci UPE je velice prestižní, neboť jej mohou získat jen ti nejlepší studenti informatiky a počítačových věd. UPE ČVUT ročně přijme do svých řad přibližně 20 nových studentů.