Motivační stipendium pro nejlepší uchazeče ze středních škol pro akademický rok 2014/2015 - výzva

Vyzývám všechny studenty 1. ročníku bakalářského studia na FEL, kteří vyhověli příslušným podmínkám stanoveným děkanem FEL, aby o toto stipendium písemně požádali nejpozději do 31. října 2014. Vyplněnou a podepsanou žádost odevzdejte do uvedeného data své studijní referentce.

Motivační studium bude po prověření žádosti vyplaceno do konce roku 2014 všem řádně studujícím studentům, kteří podmínky pro jeho přiznání splnili.

Praha 2. října 2014

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan