Změny Stipendijního řádu ČVUT týkající se prospěchového stipendia

Od akademického roku 2014/2015 vstupují v platnost změny Stipendijního řádu ČVUT, týkající se mj. nároku na prospěchové stipendium.

  1. S platností od zimního semestru ak. r. 2014/2015 budou mít na prospěchové stipendium nárok i studenti kombinované formy (bude se tedy týkat již jejich studijních výsledků za letní semestr ak. r. 2013/2014).

  2. S platností od letního semestru ak. r. 2014/2015 budou mít na prospěchové stipendium nárok pouze ti studenti, jejichž vážený studijní průměr za předchozí (tedy aktuálně za zimní semestr 2014/2015) bude menší nebo roven 1,50.

Praha 25. 9. 2014

doc. Ing. Jiří Jakovenko, CSc.