Děkan předal motivační stipendium studentům 1. ročníku, diskuse s děkanem

Děkan předal vynikajícim uchazečům o studium v 2014/2015, kteří úspěšně studují v prvním ročníku bakalářského studia, osobní dopisy s blahopřáním k udělení motivačního stipendia.

Podobně i bude motivační stiupendium uděleno vynikajícím uchazečům o studium v roce 2015/2016, kteří splnípodmínky pro udělěni tohoto motivačního stipendia a budou úspěšně studovat na fakultě. Cílem tohoto stipedia je podpořit vynikající studenty 1. ročníku.

Předávání dekretů děkanem

Diskuse studentů s děkanem