Soutěž o nejlepší studentskou práci v oblasti mírového využívání jaderné energie

ÚJV Řež, a. s. a Česká nukleární společnost (ČNS) přispívají dlouhodobě k rozšíření zájmů studentů o obory související s jadernou energetikou a příbuznými obory a motivují je k dosahování co nejlepších studijních výsledků. Od roku 2011 společně organizujeme soutěž nejlepších bakalářských, diplomových a doktorandských prací. S uspokojením je možno konstatovat, že se jí zúčastňují pravidelně desítky studentů. Poskytnutí odměny pro úspěšně vyhodnocené studentské práce je podmíněno nominací vedoucím katedry, zaslaným na přiloženém formuláři na adresu ÚJV Řež, a. s. (Úsek Personalistika, tajemník RPSVŠ Mgr. Martin Matas, Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec-Řež, e-mail: martin.matas@ujv.cz) nejpozději do 20. září 2014. S formulářem Vás prosíme také poslat v elektronické podobě vlastní diplomovou práci, posudky vedoucího práce a oponentů (na CD, případně elektronicky na e-mailovou adresu martin.matas@ujv.cz) do 30. září 2014. Přednostně budou odměněny práce zaměřené k aktuálním problémům jaderné energetiky s vysokým hodnocením vedoucího práce a oponentů. Výsledky soutěže budou vyhlášeny do 16. listopadu 2014. Podmínkou udělení odměny je přednesení obsahu a výsledků práce na konferenci CYG - mladé generace ČNS, která se koná každý rok začátkem prosince v Brně. V případě jakýchkoliv otázek se prosím neváhejte obrátit na Mgr. Martina Matase (tel.: 723565314, e-mail: maa@ujv.cz). Věříme, že naše vzájemná spolupráce přispěje k dalšímu rozvoji nových vysokoškolských odborníků.

Související dokumenty zde: statut a formulář.