Školy mladých autorů

Jste ze střední školy nebo z vyšších ročníků základní školy? Zajímají Vás novinky vědy a techniky? Chcete o nich umět poutavě vyprávět současnými multimediálními prostředky? Katedra fyziky FEL ČVUT v Praze pořádá několik akcí od 13. 2. do 31. 5. 2014, jejichž hlavní náplní je práce s odbornými texty, psaní popularizačního článku, LaTeX, HTML, typografie, zacházení s obrázky a střihání zvuku a videa.

Kontakty:

MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D.
kriha@fel.cvut.cz
+420-22435-2330

RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D.
blahova@fel.cvut.cz
+420-22435-2324

http://www.aldebaran.cz/actions/schools/