Siemens Embedded Academy

V rámci předmětu Práce v týmu a její organizace (A3M99PTO) se studenti letos poprvé mohou zúčastnit výukového modulu Siemens Embedded Academy (SEA). Jde o možnost pracovat na vývoji embedded zařízení po hardwarové i softwarové stránce pod vedením zkušených vývojářů společnosti Siemens se zkušenostmi z řady mezinárodních projektů. Práce bude probíhat ve tříčlených skupinách, důraz se bude klást na to, aby ve skupině byli rovnoměrně zastoupeni studenti, kteří už jisté zkušenosti s vývojem HW i SW embedded zařízení mají. V modulu SEA se bude pracovat podle metodiky Siemens PLM pro vedení projektů a práci v týmu. Úspěšní absolventi modulu získají certifikát Siemens Embedded Academy.

Výukový modul SEA je určen pro motivované studenty, kteří chtějí pracovat intenzivně během celého semestru, vlastně i trochu víc, než odpovídá hodinové dotaci předmětu PTO. Hlásit se mohou i ti, kteří nemají předmět PTO ve svém studijním plánu.

První přednáška předmětu PTO se koná v pondělí 17. 2. v 8:15 v posluchárně KN:E-301 se zaměřením na organizaci předmětu a především na metodiku Siemens PLM. Samotný výukový modul SEA probíhá v pátek od 8:15 do 11:30 v místnosti KN:E-s109.

Více informací naleznete na stránce Siemens Embedded Academy.

Všichni zájemci se mohou hlásit Pavlu Burgetovi nejpozději do 19. února, abyste mohli začít ve vyhrazeném čase 21. února od 8:15 naplno pracovat. Počet studentů pro modul SEA je omezen na 18.