Výzva na projekty pro propagaci a podporu studia na FEL

Projekty by měly přispět k

 • získání většího počtu přihlášených kvalitních studentů na FEL
 • zajištění nástupu kvalitních studentů ke studiu
 • dosažení menšího úbytku studentů během studia

Projekty by měly propagovat všechny studijní programy.

Projektová dokumentace:

 • popis aktivit, časování
 • očekávaný impakt
 • požadované finanční prostředky (věcné náklady, doprava, diety, ...)
 • počet odpracovaných hodin
 • součinnost fakulty (tisk propagačních materiálů, ...)

Tématické okruhy pro propagační projekty:

 • akce pro přijaté studenty (období do zahájení ak. roku)
 • absolventi
 • zpřístupnění FEL zájemcům o studium

Uzávěrka návrhů bude ke dni 31. 1. 2014.

Projekty posílejte na adresu "Mgr. Ivana Pilarčíková" pilarcik@fel.cvut.cz

Návrhy menších projektů budou vyhodnocovány průběžně, u větších projektů se schvalování přesune do období po uzávěrce.

Projekty budou financovány z IRP MŠMT "Propagace studia technických a přírodovědných disciplín v regionech" a z vlastních prostředků fakulty.

Pozn: Témata navrhovaných projektů by se neměly překrývat s tématy projektů v rámci výzvy Rozvojových projektů mladých týmů.

Ivan Jelínek, proděkan
Ivana Pilarčíková, asistentka proděkana