Výzva na projekty pro propagaci a podporu studia na FEL

Projekty by měly přispět k

 • získání většího počtu přihlášených kvalitních studentů na FEL
 • zajištění nástupu kvalitních studentů ke studiu
 • dosažení menšího úbytku studentů během studia

Projekty by měly propagovat všechny studijní programy.

Projektová dokumentace (formulář pro podání):

 • popis aktivit, časování
 • očekávaný impakt
 • požadované finanční prostředky (věcné náklady, doprava, diety, ...)
 • počet odpracovaných hodin
 • součinnost fakulty (tisk propagačních materiálů, ...)

Tématické okruhy pro propagační projekty:

 • přenášky nebo kurzy na středních školách
 • soutěže pro středoškoláky
 • on-line kurzy pro středoškoláky
 • akce pro přijaté studenty (období do zahájení ak. roku)
 • absolventi
 • zpřístupnění FEL zájemcům o studium

Uzávěrka návrhů bude ke dni 31. 10. 2014. Další uzávěrka návrhů jen pro rok 2015 bude 31. 1. 2015.

Z počátku budou projekty financovány z prostředků fakulty, v roce 2015 se financování přesune i na IP MŠMT "Propagace studia technických disciplín" a RPMT.

Projekty posílejte na adresu "Mgr. Ivana Pilarčíková, PhD." pilarcik@fel.cvut.cz

Ivan Jelínek, proděkan
Ivana Pilarčíková, asistentka proděkana