Katedra počítačů FEL ve spolupráci s Katedrou počítačové grafiky a interakce FEL a Fakultou informačních technologií ČVUT

pod záštitou rektora ČVUT prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc

pořádají oslavy

50 let katedry počítačů na FEL ČVUT - 50 let informatiky na ČVUT

Hlavní oslava proběhne v odpoledních hodinách dne 23. října 2014 v historické budově ČVUT FEL na Karlově náměstí.

Součástí oslav bude i výstava z historie výpočetní techniky a technologií používaných ve výuce v počátcích výuky informatiky na ČVUT, přehled významných projektů katedry počítačů v minulosti a informace o současných projektech katedry a pracovišť, které z ní vznikly.

 


Historie katedry počítačů

Katedra počítačů je nejstarší katedrou počítačů nejen v České republice, ale je jednou z nejstarších v Evropě i ve světě. Byla založena 1. září 1964. Nově založená katedra sídlila v Ječné ulici 30. V září 1965 se přestěhovala do budovy E v areálu ČVUT na Karlově náměstí, kde sídlí dodnes. V zaměření Samočinné počítače studovalo v té době 40 studentů.

Ve školním roce 1970/71 bylo zavedeno programování do všech vyučovaných programů na FEL. V tomto roce byl na katedře instalován sálový počítač TESLA 200, který umožnil vývoj překladačů, kterému se katedra v té době věnovala.

Významným rokem pro výuku byl školní rok 1974/75, kdy byla zahájena výuka ve studijním programu Elektronické počítače. Pro tento program byly vytvořeny přednášky a semináře pro 19 nově zavedených předmětů. První absolventi ukončili studium v roce 1978.

Výzkum na katedře se zaměřil na překladače, programovací jazyky, umělou inteligenci, počítačovou grafiku, počítačové sítě a na automatizaci návrhu elektrických obvodů. Návrh a implementace překladačů byly historicky nejstarší oblastí výzkumu na katedře.

V posledních deseti letech se hodně změnilo v organizaci výuky informatiky na ČVUT a tedy i v organizaci katedry. V roce 2006 vznikl Institut intermedií, v roce 2008 byla vytvořena Katedra počítačové grafiky a interakce a v roce 2009 byla založena nová fakulta na ČVUT - Fakulta informačních technologií. Na katedru počítačů přišli noví učitelé i vědci a katedra vyučuje základní i odborné předměty ve třech stupních studijních programů zaměřených na hardwarové i softwarové aspekty výpočetní techniky a informatiky: v bakalářském, magisterském a doktorandském studiu. To už je ale novodobá historie.

S hrdostí na výsledky práce všech, kteří na katedře během pěti dekád její existence působili, slaví katedra v roce 2014 své padesáté narozeniny.