Pomník Nikoly Tesly odhalen

Za přítomnosti předsedy Akademického senátu ČVUT MUDr. Ing. Vítězslava Kříhy, PhD., starostky městské části Praha 6 Ing. Marie Kousalíkové a primátora města Záhřeb Milana Bandiće, byl 4. září 2014 v Dejvicích slavnostně odhalen pomník Nikoly Tesly. Po slavnostním ceremoniálu byl zájemcům předveden výboj Teslova transformátoru v halových laboratořích FEL.