Mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářských studijních programů EEM, KME a STM - přihlášky do 31. 8. 2014

Děkan v souladu s Podmínkami pro přijetí do bakalářských programů pro akademický rok 2014/2015 vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení do studia v bakalářských programech:

Termín ukončení přijímání přihlášek (viz Směrnice) 31. 8. 2014
Termín přijímací zkoušky do bakalářského studia 8. 9. 2014
Termín zápisu do studia 1. ročníku BS 18. 9. 2014
Termín pro doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení nejpozději do 18. 9. 2014

Průběh přijímacího řízení je určen Směrnicí děkana (detaily týkající se mimořádného termínu přijímacího řízení jsou označeny červeně).

Detailní informace k přijímací zkoušce najdete na informační stránce, podrobnosti k zápisu do studia na stránce s pokyny.

V Praze 1. 7. 2014

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., děkan