Výstava modelů halových laboratoří ČVUT

Ve vestibulu budovy Fakulty elektrotechnické je možné prohlédnout si návrhy budov halových laboratoří, které vznikly jako diplomové práce studentů Fakulty architektury z atelieru prof. Lábuse. Expozice bude k vidění do konce září.

Architektonické studie vznikly v rámci úvah nad modernizací halových laboratoří Fakulty elektrotechnické a Fakulty strojní. Autorkami návrhů jsou Ing. arch. Helena Suchá, Ing. arch. Jiřina Kachtíková a Ing. arch. Tereza Šašková.