Nejlepší diplomová a disertační práce o energetice je z Fakulty elektrotechnické ČVUT

V soutěži o nejlepší diplomové práce o energetice, jejíž výsledky byly vyhlášeny 9. dubna, zvítězila poprvé v šestnáctileté historii žena - absolventka studijního programu Elektrotechnika, energetika a management Fakulty elektrotechnické Ing. Pavla Popelková.

Nejlepší studenti českých technických vysokých škol si tento týden rozdělili finanční odměnu 150 tisíc korun v 16. ročníku soutěže Cena ČEZ. Soutěžili se svými diplomovými a doktorskými pracemi v oborech Výrobní zdroje elektrické energie, Přenos a akumulace elektrické energie a Užití elektrické energie. Do finále postoupilo 21 mladých techniků z pražského ČVUT, VŠB-TU Ostrava, MFF UK a Západočeské univerzity v Plzni. Poprvé v historii soutěže vyhrála žena, absolventka ČVUT Pavla Popelková s diplomovou prací na téma Technicko-ekonomické posouzení výměny kouřových ventilátorů v elektrárně Mělník.

Druhé místo získal Zdeněk Drazdík z ČVUT, třetí obsadil Petr Hawliczek z VŠB-TU Ostrava. Vítězem v kategorii doktorských prací je Miroslav Müller z ČVUT (školitel prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.) s prací Řešení kombinovaného namáhání venkovních vedení vvn. Soutěž diplomových a doktorských prací Cena ČEZ pořádá energetická firma jako součást svého vzdělávacího programu Svět energie. Cílem soutěže je vyhledávání a podpora talentovaných odborníků, případných budoucích zaměstnanců ČEZ.