CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. a Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze vyhlašují soutěž Cisco Outstanding Thesis Award

Výzkumná skupina .Cognitive Research., součást společnosti CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze vyhlašují soutěž o nejlepší bakalářskou, diplomovou a disertační práci přispívající k pokroku v oblasti bezpečnosti počítačových sítí a systému, big data a strojového učení.

Spolupráce společnosti CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. a Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze započala loni v létě prodejem startupu Cognitive Security, který vznikl na půdě fakulty a podpisem smlouvy o sponzorovaném výzkumu. O roční spolupráci říká děkan Fakulty elektrotechnické prof. Pavel Ripka toto: "Loňská akvizice byla pro fakultu mezinárodním úspěchem a jsem rád, že se naše spolupráce i nadále rozvíjí. Nechceme však usnout na vavřínech a proto jsme se rozhodli motivovat další studenty a podpořit ty, kteří svojí závěrečnou prací dokázali, že mají potenciál."

Soutěž, do které lze zaslat přihlášku do 12. září 2014, je určena studentům bakalářského a magisterského studia ze všech fakultu ČVUT a doktorandům z libovolné univerzity či akademické instituce v České republice. Hlavní cenou pro kategorii disertace je finanční odměna 35 000 Kč, za nejlepší diplomovou práci získá autor 25 000 Kč a pro vítěznou práci bakalářskou je to 10 000 Kč.

Finále soutěže, které bude probíhat formou krátké prezentace práce v anglickém jazyce, se uskuteční 31. října v Praze.