Cena děkana za prestižní disertační práci udělena

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze udělil Cenu děkana za prestižní disertační práci. Autoři oceněných prací a jejich školitelé obdrží čestné uznání děkana a finanční odměnu.

Hlavními požadavky pro přiznání ocenění jsou publikace jádra disertační práce v mezinárodních časopisech, citační odezva, oponent disertace z prestižního zahraničního pracoviště. Samozřejmým požadavkem je proto sepsání a obhajoba práce ve světovém jazyce.

Cena děkana za prestižní disertační práci je udělována každoročně.

V roce 2014 obdrželi cenu tito nominovaní autoři:

 1. Miloslav Čapek za práci Modal Analysis and Optimization of Radiating Planar Structures pod vedením doc. Ing. Pavla Hazdry, Ph.D. zdůvodnění

  Tématem práce je vysoce aktuální problematika využití charakteristických modů pro analýzu, syntézu a optimalizaci elektricky malých antén. V rámci disertace bylo vyvinuto velké množství programových nástrojů v MATLABu (generátor fraktálů, analyzátor charakteristických modů, optimalizační rutiny a další). Tyto se staly neocenitelným nástrojem nejen pro zcela originální vědeckovýzkumnou činnost, ale slouží i pro výuku studentů v magisterském programu.

  Práce přináší řadu původních teoretických výsledků, které jsou dokladovány množstvím článků tvořících jádro disertace. Seznam článků v renomovaných impaktovaných časopisech, kde je Miloslav hlavním autorem:

  [1] M. Capek, L. Jelinek, P. Hazdra, and J. Eichler, "The Measurable Q Factor and Observable Energies of Radiating Structures," IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 62, No. 1, pp. 311 - 318, Jan. 2014

  [2] M. Capek, P. Hamouz, P. Hazdra, and J. Eichler, "Implementation of the Theory of Characteristic Modes in MATLAB," IEEE Antennas and Propagation Magazine, Vol. 55, No. 2, pp. 176 - 189, April 2013

  [3] M. Capek, P. Hazdra, and J. Eichler, "A Method For the Evaluation of Modal Radiation Q," IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 60, No. 10, pp. 4556 - 4567, Oct. 2012

  [4] M. Capek, P. Hazdra, P. Hamouz, and M. Mazanek, "Software Tools for Efficient Generation, Modeling and Optimisation of Fractal Radiating Structures," IET Microwaves, Antennas and Propagation, Vol. 5, pp. 1002 - 1007, 2011

  Kromě tohoto výčtu je pět dalších článků v recenzním řízení. Ing. Čapek je dále spoluautorem dalších pěti článků v impaktovaných časopisech a hlavním autorem či spoluautorem 17 konferenčních příspěvků na mezinárodních konferencích.

  Ing. Čapek strávil v roce 2013 měsíc u prof. Vandenbosche na Katolické univerzitě v Leuvenu, kde se zabýval problematikou činitele jakosti antén a obecně energií nestacionárního elektromagnetického pole. Jedná se o jeden ze zásadních problémů v teorii antén, k jehož pochopení zásadním způsobem přispěl.

 2. Jan Eichler za práci Modal Approach for Antenna Design pod vedením doc. Ing. Pavla Hazdry, Ph.D. zdůvodnění

  Tématem práce ing. Jana Eichlera je aktuální problematika využití modální dekompozice pro analýzu a návrh antén. V rámci disertace byla vyvinuta řada kódů v MATLABu, mezi nimi i rozsáhlá aplikace pro tvorbu geometrie a mříže antén. Tyto kódy byly úspěšně použity pro řešení řady tuzemských i zahraničních projektů (MŠMT, COST, GAČR) a budou nadále využívány pro řešení nově získaného projektu TAČR (hlavní řešitel Dr. Čapek) "Nástroje pro syntézu antén a senzorů".

  Práce přináší řadu původních teoretických výsledků, jmenujme např. studii souvislosti geometrie a elektromagnetických vlastností antén, analýzu konvergence numerických algoritmů pro tvoru mříže, metody buzení charakteristických modů antén a užití modálních metod pro aktivní diferenciálně napájené antény. Seznam článků v renomovaných impaktovaných časopisech, kde je Jan hlavním autorem:

  [1] Eichler, J., Hazdra, P., Capek, M., .Aspects of Mesh Generation for Characteristic-mode Analysis., IEEE Antennas and Propagation Magazine, vol. 56, no. 3, pp. 172-183, 2014
  IF: 1.152
  Medián oboru ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC: 1,214

  [2] Eichler, J., Hazdra, P., Capek M., Mazanek, M, .Modal Resonant Frequencies and Radiation Quality Factors of Microstrip Antennas., International J. of Antenas and Propag., vol. 2012, pp.1-9, 2012.
  IF: 0,827
  Medián oboru ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC: 1,214
  Medián oboru TELECOMMUNICATIONS: 1,117

  [3] Eichler, J., Hazdra, P., Capek M., Korinek, T., Hamouz, P., .Design of a Dual-band Orthogonally Polarized L-probe-fed Fractal Patch Antenna Using Modal Methodsactal patch antenna using modal methods., IEEE Antennas Wireless Propag. Lett., vol. 10, pp. 1389-1392, 2011.
  IF: 1.948
  Medián oboru ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC: 1,214
  Medián oboru TELECOMMUNICATIONS: 1,117

  Vybrané články, kde je Jan Eichler spoluautorem a které mají IF větší než medián oboru:

  [1] Hazdra, P., Capek, M., Eichler, J., Mazanekm, M, .The Radiation Q-Factor of a Horizontal ./2 Dipole Above Ground Plane., IEEE Antennas Wireless Propag. Lett., vol. 13, pp. 1073-1075, 2014.
  IF: 1.948
  Medián oboru ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC: 1,214
  Medián oboru TELECOMMUNICATIONS: 1,117

  [2] Hazdra, P., Capek, M., Eichler, J, .Comments to .Reactive Energies, Impedance, and Q Factor of Radiating Structures. by G. Vandenbosch., IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 61, no. 12, pp. 6266-6267, 2013.
  IF: 2.459
  Medián oboru ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC: 1,214
  Medián oboru TELECOMMUNICATIONS: 1,117

  [3] Capek, M., Jelinek, J., Hazdra, P., Eichler, J., .The Measurable Q Factor and Observable Energies of Radiating Structures., IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 62, no. 1, pp. 311-318, 2014.
  IF: 2.459
  Medián oboru ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC: 1,214
  Medián oboru TELECOMMUNICATIONS: 1,117

  [4] Capek, M., Hazdra, P., Eichler, J., .A Method for the Evaluation of Radiation Q Based on Modal Approach., IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 60, no. 10, pp. 4556-4567, 2012.
  IF: 2.459
  Medián oboru ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC: 1,214
  Medián oboru TELECOMMUNICATIONS: 1,117

  Kromě tohoto výčtu je hlavním autorem či spoluautorem šesti konferenčních příspěvků na mezinárodních konferencích.

  Ing. Eichler absolvoval měsíční stáž u prof. Daniela Segovia-Vargase na Univerzitě Carlose III v Madridu, kde se zabýval problematikou diferenciálně napájených antén.

 3. Daniel Havelka za práci Radio-frequency electric field generated by vibration modes of a microtubule pod vedením prof. Ing. Jana Vrby, CSc. zdůvodnění

  [1] D. Havelka, M. Cifra and O. Kučera,
  “Multi-mode electro-mechanical vibrations of a microtubule: In silico demonstration of electric pulse moving along a microtubule,”
  Applied Physics Letters, vol. 104, no. 24, pp. 243702-1 - 243702-4, 2014.
  IF: 3.515
  Medián oboru PHYSICS, APPLIED: 1.461

  [2] D. Havelka, O. Kučera, M. Deriu and M. Cifra,
  “Electro-acoustic behavior of the mitotic spindle: a semi-classical coarse-grained Model,”
  PLOS ONE, no. 1, 2014.
  IF: 3.534
  Medián oboru: 0.786

  [3] D. Havelka, M. Cifra, O. Kučera, J. Pokorný, and J. Vrba,
  “High-frequency electric field and radiation characteristics of cellular microtubule network,”
  Journal of Theoretical Biology, no. 286, pp. 31–40, 2011.
  IF: 2.303
  Medián oboru BIOLOGY: 1.432
  Medián oboru MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY: 1.503

  Vybrané články, kde je Daniel Havelka spoluautorem, a které mají IF větší než medián oboru:

  [4] O. Kučera and D. Havelka,
  “Mechano-electrical vibrations of microtubules–Link to subcellular morphology,”
  BioSystems, no. 3, pp. 346 - 355, 2012.
  IF: 1.472
  Medián oboru BIOLOGY: 1.432
  Medián oboru MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY: 1.503

  [5] M. Cifra, J. Pokorný, D. Havelka, and O. Kučera,
  “Electric Field Generated by Axial Longitudinal Vibration Modes of Microtubule,”
  BioSystems, vol. 100, no. 2, pp. 122–131, 2010.
  IF: 1.472
  Medián oboru BIOLOGY: 1.432
  Medián oboru MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY: 1.503

  Kromě tohoto výčtu je hlavním autorem či spoluautorem šesti konferenčních příspěvků na mezinárodních konferencích.