Beseda se studenty 2. a 3. ročníků programu STM

Jako každý rok pořádáme besedu pro studenty vyšších ročníků programu STM, kde jim garanti magisterských programů doporučí si zapsat předměty, které jim umožní přijeti do vybraného magisterského programu FEL a dobrý start v něm.

Studenti si pak budou moci zapsat vybrané předměty v předběžných zápisech, které budou otevřeny od 3. 11. 2014.

Předpokládám, že účast bude velice vysoká a proto se bude konat v posluchárně D132 ve čtvrtek 30. 10. 2014 od 16.00.

Přítomen bude garant programu STM, prof. Žára, a garanti magisterských programů.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan