Vyjadřování učitelů k výsledkům studentské ankety za zimní semestr 2013/2014

V termínu 18. 2. - 3. 3. (do 17.00) má každý učitel možnost na webové stránce https://anketa-vyvoj.cvut.cz/vysledky/fel/2013zs/1/public/ stáhnout si svůj privátní balíček se svým hodnocením a:

  • vyjádřit svůj případný nesouhlas se zveřejněním studentských komentářů týkajících se jeho osoby (implicitně je nastaven souhlas)
  • vložit své vyjádření ke studentským komentářům týkajících se jeho osoby, uživatel vidí jen svoje komentáře (nevidí komentáře ostatních uživatelů), vložení vyjádření učitelů ke studentským komentářům je profesionální povinností každého učitele.

Další harmonogram zpracování ankety za zimní semestr 2013/2014

21. 2. 2014zaslání privátní (úplné) ankety vedoucím kateder bez vyjádření učitelů
4. 3. 2014zaslání privátní (úplné) ankety vedoucím kateder včetně vyjádření učitelů
4. 3. 2014vyvěšení výsledků ankety včetně komentářů studentů a vyjádření učitelů
17. 3. 2014konečný termín pro vyjádření vedoucích kateder
24. 3. 2014zhodnocení vyjádření vedoucích kateder děkanem
31. 3. 2014zveřejnění vyjádření vedoucích kateder a děkana
14. 4. 2014předběžné zápisy do zimního semestru 2014/2015

Tři účastníci ankety byli vylosováni a obdrží tablety Samsung Galaxy Tablet Dual Core 1.2 GHz.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan