Výsledky ankety studentů za zimní semestr 2013/2014

  1. Všichni učitelé měli možnost do 3. března 2014 se vyjádřit ke slovním komentářům studentů u svých předmětů.
  2. Každý učitel měl možnost do 3. února 2014 vyjádřit svůj souhlas resp. nesouhlas se zveřejněním studentských komentářů týkajících se jeho osoby. Slovní komentáře studentů nejsou zveřejněny pouze při explicitním nesouhlasu učitele.
  3. Upozorňuji, že byly zveřejněny výsledky bez omezení nejnižšího procenta počtu respondentů u jednotlivých u předmětů - při nízkém počtu může být výpovědní hodnota sdělené informace zkreslující!
  4. Začátkem dubna, před předběžnými zápisy do zimního 2014/2015 semestru, budou zveřejněna vyjádření vedoucích kateder a děkana fakulty k výsledkům ankety.

Výsledky ankety studentů za zimní semestr 2013/2014

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan