Studentská anketa otevřena, studentské odpovědi budou slosovány

Výhrou pro 3 vylosované účastníky je elektronika podle vlastního výběru

Vyplnění ankety je zcela anonymní (zpracování ankety je prováděno mimo fakultu). Studenti mají možnost odkrýt svou anonymitu a vyjádřit případný souhlas se zveřejněním svého emailu u svého komentáře. Implicitně jsou studentské komentáře anonymní!

Každý student či studentka, kteří vyplní do 2. 2. 2015 do 18.00 hod. alespoň jeden anketní lístek předmětu, bude automaticky zařazen do slosování (počet "losů" odpovídá počtu vyplněných lístků ankety).

Slosování proběhne 4. února 2015, na průběh slosování a jeho vyhlášení bude dohlížet komise ve složení prof. Hoffmann (předseda senátu), prof. Ripka (děkan) a doc. Jelínek (proděkan). Výsledek bude zveřejněn nejpozději ve čtvrtek 5. února 2015.

Budou vylosovány 3 ceny - vylosovaní si budou moci zakoupit tablet či podobnou elektroniku v ceně cca 7000 Kč.

Šťastní výherci tabletů ze slosování ankety za léto 2014 si užívají svých cen po celém světě.

Důležité termíny

15. 12. 2014 bude anketa otevřena pro úspěšně ukončené předměty1.

4. 2. 2015 proběhne slosování ankety, výsledky budou vyhlášeny nejpozději ve čtvrtek 5. února 2015.

5. 2. 2015 bude anketa otevřena i pro předměty zapsané, aby se k průběhu výuky a případným problémům s ukončením předmětu mohli vyjádřit i ti studenti či studentky, kteří předmět neukončili.

5. 2. 2015 zveřejnění výsledků slosování.

18. 2. 2015 uzavření ankety.

Anketní lístky je možné vyplnit na standardní stránce aplikace anketa.

Vyhodnocení výsledků ankety proběhne podle schváleného harmonogramu.

Úplná informace o anketě hodnocení výuky

Výsledky ankety se velice intenzivně zabývají vedoucí kateder a děkan fakulty spolu se senátem FEL. Hodnocení studentů v anketě je důležitým nástrojem vedoucích kateder a děkana k opatřením pro zvyšování kvality pedagogického procesu.

14. 12. 2014

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan


1 Od zapsání do KOSu je potřeba ještě vyčkat cca 24 hodin, než se informace o uzavřeném předmětu promítne do ankety, děje se tak automaticky vždy kolem 22.00.