Výsledky ankety studentů za letní semestr 2013/2014

  1. V tomto běhu ankety měli studenti možnost u svých komentářů odkrýt svou anonymitu (tuto možnost využilo 99 studentů v 435 komentářích z celkového počtu 4303 komentářů).
  2. Každý učitel se měl do 24. září 2014 vyjádřit ke slovním komentářům studentů u svých předmětů.
  3. Každý učitel mohl sdělit svůj nesouhlas se zveřejněním studentských komentářů týkajících se jeho osoby (u komentářů, kde byla odkryta identita studentů, se studentské komentáře (a reakce učitele) zveřejnily vždy).
  4. Byly zveřejněny výsledky bez omezení nejnižšího procenta počtu respondentů u jednotlivých u předmětů - při nízkém počtu může být výpovědní hodnota sdělené informace zkreslující!
  5. Koncem října, před předběžnými zápisy do letního semestru 2014/2015, budou zveřejněna vyjádření vedoucích kateder, garantů programů a děkana fakulty k výsledkům ankety.

Výsledky ankety studentů za letní semestr 2013/2014

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan