Studenti v nově otevřené anketě mají možnost odkrýt svou identitu

Studentská anketa za léto otevřena, tři účastníci opět vyhrají iPad mini

Každý student či studentka, kteří vyplní v době od 23. května do 30. června 2014 do 18.00 hod. alespoň jeden anketní lístek předmětu, bude automaticky zařazen do slosování (počet "losů" odpovídá počtu vyplněných lístků ankety).

Vyplnění ankety je zcela anonymní (zpracování ankety je prováděno mimo fakultu). V tomto běhu ankety mají studenti možnost odkrýt svou anonymitu a vyjádřit případný souhlas se zveřejněním svého emailu u svého komentáře. Implicitně jsou studentské komentáře anonymní!

Příklad

Další vylepšení ankety spočívá ve zvýšení počtu znaků studentských komentářů na dvojnásobek, tj. na 2048 znaků, v přidání průměrné hodnoty klasifikace za předmět, dále anketu mohou hodnotit i absolventi.

Slosování proběhne 30. června 2014 v 18.00, na průběh slosování a jeho vyhlášení bude dohlížet komise ve složení prof. Hoffmann (senát), prof. Ripka (děkan) a doc. Jelínek (proděkan). Výsledek bude zveřejněn nejpozději 4. července 2014.

Budou vylosovány 3 ceny - tablety - např. iPad mini 16GB Wi-Fi či ekvivalent v ceně cca 7000 Kč. Jak si výherci z minulého běhu ankety užívají vyhrané tablety najdete na jejich fotografiích.

Důležité termíny

23. 5. 2014 bude anketa otevřena pro úspěšně ukončené předměty1.

30. 6. 2014 proběhne slosování ankety, výsledky budou vyhlášeny neodkladně.

30. 6. 2014 bude anketa otevřena i pro předměty zapsané, aby se k průběhu výuky a případným problémům s ukončením předmětu mohli vyjádřit i ti studenti či studentky, kteří předmět neukončili.

9. 9. 2014 uzavření ankety.

Anketní lístky je možné vyplnit na standardní stránce aplikace anketa.

Vyhodnocení výsledků ankety proběhne podle schváleného harmonogramu.

Úplná informace o anketě hodnocení výuky

Výsledky ankety se velice intenzivně zabývají vedoucí kateder a děkan fakulty spolu se senátem FEL. Hodnocení studentů v anketě je důležitým nástrojem vedoucích kateder a děkana k opatřením pro zvyšování kvality pedagogického procesu.

22. 5. 2014

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan


1 Od zapsání do KOSu je potřeba ještě vyčkat cca 24 hodin, než se informace o uzavřeném předmětu promítne do ankety, děje se tak automaticky vždy kolem 22.00.