Učitelé k výsledkům studentské ankety za letní semestr 2013/2014

V termínu 12. 9. - 24. 9. 2014 (do 17.00) má každý učitel možnost na webové stránce https://anketa-vyvoj.cvut.cz/vysledky/fel/2014ls/1/public/ stáhnout si svůj privátní balíček se svým hodnocením.

V letošním běhu ankety měli studenti možnost u svých komentářů odkrýt svou anonymitu.

Učitelé:

  • mají za povinnost reagovat na komentáře studentů, tj. vložit své vyjádření ke studentským komentářům týkajících se jejich osoby (učitelé uvidí jen svoje komentáře, neuvidí komentáře ostatních uživatelů),
  • mají možnost vyjádřit svůj případný nesouhlas se zveřejněním studentských komentářů týkajících se jejich osoby (implicitně je nastaven souhlas se zveřejněním), u komentářů studentů, kteří odkryli svou identitu, nebude možné zakázat zveřejnění jejich komentářů a reakci učitele

Další harmonogram zpracování ankety za letní semestr 2013/2014

26. 9. 2014zaslání privátní (úplné) ankety vedoucím kateder včetně vyjádření učitelů
27. 9. 2014zveřejnění výsledků ankety včetně komentářů studentů
10. 10. 2014vyjádření vedoucích kateder
17. 10. 2014vyjádření garantů studijních programů
24. 10. 2014zhodnocení výsledků ankety děkanem
27. 10. 2014zveřejnění výsledků ankety děkanem
3. 11. 2014předběžné zápisy do letního semestru

Tři účastníci ankety byli vylosováni a obdrželi tablety Samsung Galaxy Tablet Dual Core 1.2 GHz.

Praha 12. 9. 2014

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan