Spolupráce společnosti Algotech a ČVUT v Praze přináší výsledky

Společnost Algotech a ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra telekomunikační techniky jsou příkladem, jak může fungovat spolupráce akademického sektoru s podnikatelským prostředím.

Spolupráce probíhá k oboustranné spokojenosti a výsledky se dostavují. Společnost Algotech, jako leader v oblasti unifikované komunikace a kontaktních center, nabízí zákazníkům to nejlepší v dané oblasti včetně nejnovějších poznatků a trendů. Pro katedru poskytuje Algotech zázemí pro její studenty v možnosti zpracování diplomových prací v praxi a technické vybavení pro diplomové práce včetně konzultací s odborníky společnosti. Studenti mohou ve společnosti získat potřebnou praxi. Pro Algotech znamená tato spolupráce pak možnost využívat nejnovější výsledky vědy a techniky zprostředkované vysokou školou a možnost vychovat si nové odborníky pro další spolupráci. Společnost Algotech poskytla také Katedře telekomunikační techniky finanční dar ve výši 100 tisíc korun na podporu závěrečných prací a rozvoje katedry.