Vnitřní konkurz FEL na pozici "Referent pro pedagogický marketing"

Nástup: 1. ledna 2012, lépe 1. prosince 2011

Náplň činnosti: Získávání kvalitních studentů do bakalářského studia

 1. Návrh, formulace a realizace strategie pro získávání kvalitních uchazečů do bakalářského studia (období 1. 12. 2011. až 31. 3. 2012 a analogicky dále), typicky:
  • Úzké kontakty se středními školami, řediteli středních škol, pedagogickými poradci, regionálními institucemi
  • Medializace fakulty, návrh a organizace zajímavých akcí pro zájemce o studium
   • Návrh a aktualizace stránek webu fakulty pro zájemce o studium
   • Zajišťování oficiálních mediálních .akcí. pro středoškoláky
 2. Cílená komunikace s přijatými zájemci od jejich přijetí pro jejich zapsání na fakultu (období 1.4.2012. až 30.9.2012 a analogicky dále), např.:
  • Návrh a organizace zajímavých akcí pro přijaté uchazeče
  • Seznámení s prostředím fakulty a vysoké školy
 3. Doprovodné činnosti (po celý rok), typicky:
  • Vyhodnocování zkušeností z vlastní činnosti a zkušeností a postupů konkurenčních fakult
  • Podklady pro strategická rozhodnutí vedení fakulty v této oblasti, sledování strategie ministerstva školství a navrhovaní postupů v souladu se záměry ministerstva resp. ČVUT pro získávání kvalitních uchazečů
  • Komunikace s absolventy, spolupráce s nimi nejen za účelem získávání kvalitních uchazečů

Podmínky přijetí

 • Vypracování projektu .strategie získávání kvalitních středoškoláků. včetně návrhu způsobu realizace a způsobu vyhodnocování úspěchu projektu
  • Projekt bude i pokladem k dohodě o výši úvazku, která se předpokládá v intervalu <0.5 až 1.0>
 • Úspěšný výsledek přijímacího pohovoru
 • VS vzdělání, pozitivní vystupování, iniciativní přístup

Přihlášky

Elektronickou (jelinek@fel.cvut.cz) i písemnou formou na adresu Pedagogického oddělení FEL k rukám doc. Jelínka do konce listopadu 2011.

1. 11. 2011

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan