Subject description - B3M38VIN1

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B3M38VIN1 Virtual Instrumentation
Roles:PV Extent of teaching:2P+2L
Department:13138 Language of teaching:CS
Guarantors:Platil A. Completion:Z,ZK
Lecturers:Platil A., Roztočil J. Credits:6
Tutors:Roztočil J. Semester:L

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE3M38VIN1

Anotation:

Předmět se zabývá problematikou moderních měřicích přístrojů, virtuálních přístrojů (VI) a systémů pro sběr a zpracování dat (DAQ). Seznamuje s principy řešení přístrojů a systémů pro měření v laboratorním a průmyslovém prostředí, vybranými měřicími metodami a standardy pro programování VI a DAQ systémů.

Content:

Předmět se zabývá problematikou moderních měřicích přístrojů, virtuálních přístrojů (VI) a systémů pro sběr a zpracování dat (DAQ). Seznamuje s principy řešení přístrojů a systémů pro měření v laboratorním a průmyslovém prostředí, vybranými měřicími metodami a standardy pro programování VI a DAQ systémů.

Course outlines:

1. Koncept virtuálních přístrojů. Architektury měřicích přístrojů a systémů pro sběr a zpracování dat.
2. Multifunkční měřicí moduly a digitizéry. Vstupní obvody měřicích přístrojů. Rušení a jeho potlačování.
3. Standardy pro programování systémů sběru dat (IEEE-488.2, SCPI, VPnP, VISA, IVI, PXI, LXI, AXIe).
4. Modulární systémy. Sériová rozhraní. Přístrojové ovladače.
5. Vývojové systémy pro programování virtuálních přístrojů (C/C++, LabVIEW, VEE, Matlab/Simulink). Virtuální přístroje pracující pod RTOS (RTX, LV/LW Real Time).
6. Začlenění VI do počítačové sítě. API pro komunikační protokoly v OS Unix resp. Windows.
7. Vybrané druhy HW. Měření výkonu a spotřeby elektrické energie. Elektronické zátěže, analyzátory výkonu.
8. Generátory analogových, digitálních a speciálních signálů.
9. Digitální osciloskopy a digitizéry. Spektrální a vektorové analyzátory.
10. Synchronní detektory. Vektorvoltmetry, měřiče impedance.
11. Etalonáž elektrických veličin. Etalonáž času.
12. Testování A/D převodníků. Zpracování digitalizovaných signálů v časové a frekvenční oblasti.
13. Synchronizace v rozsáhlých a distribuovaných systémech. Protokoly NTP a PTP.
14. Přenos času pomocí systémů GNSS a prostřednictvím optických vláken.

Exercises outline:

Laboratorní cvičení se v první části věnují vývojovým SW prostředkům a standardům, v druhé části je řešena samostatná úloha na vybrané téma z oblasti programování DAQ systémů. Součástí laboratorních cvičení je samostatný projekt, zakončený prezentací a krátkou zprávou. Podmínkou zápočtu je úspěšná obhajoba tohoto projektu.

Literature:

Povinné:
R. B. Northop, Introduction to Instrumentation and Measurements, CRC Press 2014. ISBN 978-1466596771

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPKYR_2021 Common courses PV 2


Page updated 12.7.2024 14:51:26, semester: Z/2024-5, Z,L/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)