Subject description - BBAP16

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
BBAP16 Bachelor thesis
Roles:P Extent of teaching:15s
Department:13000 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:Z
Lecturers:  Credits:16
Tutors:  Semester:L,Z

Anotation:

Samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Course outlines:

Exercises outline:

Literature:

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPKYR_2016 Common courses P 6


Page updated 11.12.2023 14:59:31, semester: Z/2023-4, L/2022-3, Z/2024-5, L/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)