Subject description - B3B35LAR

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B3B35LAR Laboratory of applied electronics and control
Roles:PV Extent of teaching:0P+4L
Department:13135 Language of teaching:CS
Guarantors:Hlinovský M. Completion:KZ
Lecturers:  Credits:4
Tutors:Hlinovský M., Vodrážka F. Semester:L

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=3868

Anotation:

Náplní předmětu je postavit a naprogramovat výzkumné autonomní vozíko, které splní co nejvíce úkolů. Předlohou pro tento cíl jsou skutečné vědecké automaty jako například mise Curriosity a Oportunity na Marsu, lunochody na Měsíci, Projekty Veněra pro výzkum Venuše, Magelan (projekt s čistě českou realizací), Cassini pro výzkum Saturnu, Galileo pro výzkum Jupiteru a další mise. Cílem bylo vždy něco vyzkoumat, někam dojet, komunikovat se Zemí, odebrat vzorek, či provést experiment. Za semestr projekt takového rozměru nepostavíme, ale pojďme se k tomu alespoň vzdáleně přiblížit. Úkoly jsou koncipovány tak, aby byly řešitelné a zajímavé bez ohledu na to, zda nyní známe způsob realizace. Na způsoby realizace budou studenti na základě získaných znalostí a dovedností schopni příjít sami.

Content:

Předmět B3B35LAR – Laboratoře aplikované elektroniky a řízení, též nazývaný Siemens Embedded Academy, je určený pro náročnější studenty, kteří si chtějí rozšířit své obzory řešením praktických úkolů. Každý rok reflektujeme výsledky ankety předmětu tak, abychom jej lépe přizpůsobili schopnostem a časovým potřebám studentů. V první polovině semestru studenti pracují samostatně. Učí se, jak programovat mikrokontroler STM32 a jak využívat jeho periferie. Každý student dostane k dispozici základní sadu elektroniky (vývojovou desku STM32, senzory, aktuátory...) a stavebnici LEGO Mindstorms, z nichž postaví autonomní vozítko. Studenti budou podporováni také ve výrobě vlastních senzorů, aby si osvojili i užitečné dovedností z oblasti hardwaru. Po většinu semestru budou řešit úkoly, z nichž budou vycházet při přípravě na závěrečnou soutěž. Schéma každé probírané látky je: Teorie - praktický příklad - bodovaný domací úkol ve formě rozšíření příkladu z výuky. Studenty budeme podporovat v samostatné práci tak, že bodově zvýhodníme samostatné či orignální řešení úkolů. Každý domácí úkol společně vyřešíme, aby všichni studenti měli jeho řešení a nebyli liitováni v dalším postupu. Poslední týdny semestru již nebudou určeny pro výuku nové látky, ale pro řešení úkolů definovaných pro závěrečnou soutěž, která proběhne v zápočtovém týdnu. Závěrečná soutěž bude probíhat ve dvoučlenných týmech. V ní se utkají autonomní vozítka vyrobená během semestru. Očekáváme aktivní zapojení studentů ve vyhrazeném čase. Mimo vyučovací hodiny pak mohou samostatně řešit připravené úkoly na další týden. Na každé hodině budou přítomní dva zaměstnanci společnosti Siemens (zaměření na firmware a hardware), kteří budou studentům pomáhat vyřešit připravené úkoly. Studenti tak získají ucelené praktické znalosti z oblasti vývoje elektroniky, které mohou během studia i v budoucím zaměstnání ocenit. Videoprezentace k předmětu - https://youtu.be/-rhi3peOGfI

Course outlines:

Exercises outline:

1. Představení předmětu a závěrečných úloh
2. GPIO, přerušení (detekce čáry)
3. Časovač – blikání + PWM (řízení motoru/servomotoru)
4. Časovač – OC a IC (měření vzdálenosti)
5. UART – (odesílání dat přes BT)
6. ADC, DAC (měření analogových dat ze senzoru čáry/mikrofonu)
7. SPI (příjem dat akcelerometru)
8. I2C,(příjem dat senzoru barvy), rozdělení do týmů, určení závěrečných úloh
9. Práce na závěrečných úlohách, možnost konzultací nebo využití HW labu v budově Siemensu ve všechny pracovní dny.
10. Práce na závěrečných úlohách, možnost konzultací nebo využití HW labu v budově Siemensu ve všechny pracovní dny.
11. Práce na závěrečných úlohách, možnost konzultací nebo využití HW labu v budově Siemensu ve všechny pracovní dny.
12. Práce na závěrečných úlohách, možnost konzultací nebo využití HW labu v budově Siemensu ve všechny pracovní dny.
13. Prezentace vozítka: na čem tým pracuje, co je na tom obtížného a jak to řeší.
14. Závěrečná soutěž

Literature:

Všechen potřebný hardware a další materiály a pomůcky dostanou studenti zdarma.

Requirements:

Základy programování v jazyce C. Schopnost porozumět technické dokumentaci mikrokontroleru a senzorů v anglickém jazyce.

Keywords:

microcontrollers, electronics, programming, STM32

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPKYR_2016 Common courses PV 4
BPKYR_2021 Common courses PV 4


Page updated 22.9.2023 17:50:45, semester: Z/2023-4, L/2022-3, Z/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)