Subject description - B6B32TKS

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B6B32TKS Telecommunications Networks
Roles:V, PV Extent of teaching:2P + 2L + 2D
Department:13132 Language of teaching:
Guarantors:Hrad J. Completion:Z,ZK
Lecturers:Hrad J., Pravda I. Credits:5
Tutors:Hrad J., Jareš P., Pravda I. Semester:L

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz

Anotation:

Předmět se zabývá telekomunikačními sítěmi z různých hledisek, od fyzikálních základů přes strukturu až po aplikace. Seznamuje se základními pojmy a principy v oblasti sdělování, službami poskytovanými telekomunikačními sítěmi, hodnocením kvality služeb, s pojmy provozního inženýrství a dimenzování prvků sítí. Využití těchto principů a metod je doloženo na konkrétních sdělovacích sítích - ISDN, přenosu dat, pevných i mobilních.

Study targets:

Student si osvojí základní znalosti týkající se sítí elektronických komunikací, od základních principů až po služby a aplikace.

Course outlines:

1. Základní pojmy. Regulace a standardizace v oblasti telekomunikací.
2. Sdělovací řetězec: zdroj - přenosový a spojovací prostředek - spotřebič. Pojem síť.
3. Popis zdroje, přenosového a spojovacího prostředku, jejich typy a vlastnosti.
4. Způsoby přenosu informace a jejího zabezpečení.
5. Model propojení otevřených systémů OSI.
6. Metody vícenásobného využití přenosových prostředků. Modulace.
7. Přenosová prostředí a jejich využití. Přenosové systémy.
8. Spojovací systémy - základní charakteristiky. Signalizace.
9. Principy a vlastnosti mobilních telekomunikačních sítí. Přenos dat v hostitelských sítích.
10. Sítě ISDN úzkopásmové a širokopásmové. Inteligentní sítě.
11. Služby v telekomunikačních sítích a jejich klasifikace.
12. Provozní zatížení, obsluhové systémy a modely provozního zatížení, základní parametry.
13. Hodnocení kvality služeb QoS a výkonnosti sítí NP.
14. Mobilní telekomunikační sítě.

Exercises outline:

1. Úvodní cvičení. Požadavky k zápočtu, bezpečnost práce v laboratoři.
2. Útlum a zisk, relativní a absolutní úrovně. Příklady výpočtů a užití v praxi.
3. Zabezpečení přenosu dat. Příklady vytváření a zpracování kódu.
4. Úvod do cyklu laboratorních úloh.
5. Zpracování hovorového signálu.
6. Účastnické přípojky v telefonní síti.
7. Účastnické přípojky v síti ISDN.
8. Bezdrátové sítě.
9. Provoz a aplikace v IP sítích.
10. Provozní zatížení.
11. Optické komunikace.
12. Zápočtový test.
13. Náhradní měření.
14. Zápočet.

Literature:

1. VODRÁŽKA J., PRAVDA I.: Principy telekomunikačních systémů, skriptum - vydavatelství ČVUT, Praha 2005. ISBN 80-01-03366-X.
2. JANSEN H., RÖTTER H. a kol.: Informační a telekomunikační technika, nakladatelství Europa Sobotáles, Praha 2004. ISBN 80-86706-08-7.

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPSIT Common courses PV 6
BKSIT Common courses PV 6
BPSIT Common courses V 6


Page updated 22.9.2023 17:50:45, semester: Z/2023-4, L/2022-3, Z/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)