Human-Computer Interaction Group

Katedra počítačové grafiky a interakce
Karlovo náměstí 13
120 00 Praha 2
http://dcgi.felk.cvut.cz/

Kdo jsme?

Akademičtí pracovníci a výzkumníci
Pavel Slavík, vedoucí skupiny, Ladislav Čmolík, Jakub Franc, Martin Klíma, Ivo Malý, Zdeněk Míkovec, Adam J. Sporka

Doktorandi
Jan Balata, Miroslav Macík, Jan Vystrčil, Jakub Wagner

Jakým výzkumem se zabýváme

Interakce člověka s počítačem (human-computer interaction) je interdisciplinární obor, který se zabývá faktory, které ovlivňují kvalitu a efektivnost interakce uživatele s výpočetními systémy. Zabýváme se problematikou srozumitelné prezentace informací uživateli i pohodlného vkládání dat pro celou řadu "netradičních" uživatelských skupin: lidé v mobilním prostředí, starší lidé, zrakově postižení či lidé s problémy s jemnou motorikou v prstech.

Na čem konkrétně pracujeme

Navigační systém NaviTerier pro zrakově postižené uživatele

Návrh a implementace systému pro navigaci zrakově postižených osob v budovách a exteriérech pomocí mobilního telefonu. Náš systém nevyžaduje žádné specializované technické zařízení. Spoléhá se na mobilní telefony s hlasovým výstupem, které zrakově postižení běžně používají. Navigační systém v principu funguje tak, že pečlivě připravený popis klíčových míst na trase je postupně (po jednotlivých částech) zrakově postiženému zprostředkováván pomocí běžného hlasového rozhraní mobilního telefonu.

Vstupní zařízení pro lidi s motorickými postiženími

Lidé s omezenou motorikou mají problémy s použitím klasických zařízení jako jsou myš či klávesnice. Zabýváme se proto vývojem speciálních technik analýzy zvukového signálu a biosignálů, kterými řídíme emulátory klasických zařízení. Příkladem mohou být počítačové hry ovládané hlasem či zařízení pro psaní textu pomocí detekce svalové aktivity.

Vývoj nových postupů v testování použitelnosti software

Software je shledán použitelným, je-li snadné naučit se ho používat, umožňuje-li efektivní práci a přináší-li svým uživatelům uspokojení. Testování použitelnosti je souhrnné označení pro řadu více či méně formálních metod, během kterých je uživatel pozorován při práci s testovaným zařízením. Během testu jsou pořizovány velké objemy dat, která je následně třeba zpracovat. Vyvíjíme proto nové metody pořizování dat, které celý proces zjednodušují.

Kdo financuje náš výzkum

TextAble (2012 - 2014)
Poskytovatel: MŠMT, KONTAKT II
Využití myoelektrických signálů pro realizaci "virtuální klávesnice" pro lidi s motorickými postiženími.

VERITAS (2010 - 2013)
Poskytovatel: EC IST Programme, FP7
Podpora řešení přístupnosti (accessibility) v návrhu a realizaci průmyslových produktů.

IT JAKUB (2011 - 2015)
Poskytovatel: MK, NAKI
Projekt se zabývá vývojem programových prostředků pro analýzu a zpracování textů ve staré češtině. Dále se zabývá vývojem specifických výukových pomůcek pro žáky středních škol.

S kým spolupracujeme

 • IBM Czech Republic - hlasová uživatelská rozhraní
 • HTC - mobilní laboratoř
 • ALEF
 • Czech SIGCHI

Vybrané publikace

 • Balata J., Franc J., Mikovec Z., Slavik P.: Collaborative Navigation of Visually Impaired. In Int. Journal on Multimodal User Interfaces. 2014, vol. 8, no. 2, p. 175-185. ISSN 1783-7677.
 • Macik, M., Cerny, T., & Slavik, P. (2014). Context-sensitive, cross-platform user interface generation. Journal on Multimodal User Interfaces. 2014, vol. 8, no. 2, p. 217-229.
 • Maly I., Mikovec Z., Vystrcil J., Franc J., Slavik P.: An evaluation tool for research of user behavior in a realistic mobile environment. In Int. Journal of Personal and Ubiquitous Computing. 2013, vol. 17, no. 1, p. 3-14. ISSN 1617-4909.
 • Kunc L., Mikovec Z., Slavik P.: Avatar and Dialog Turn.Yielding Phenomena. In Int. Journal of Technology and Human Interaction (IJTHI). 2013, vol. 9, no. 2, p. 66-88. ISSN 1548-3908.
 • Poláček, O., Sporka, A. J., Slavík, P.: Comparative Study of Pitch-Based Gestures in Non-Verbal Vocal Interaction. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part A: Systems and Humans, 2012, p. 1567-1571. ISSN 1083-4427.
 • Čmolík L., Bittner J.: Layout-aware optimization for interactive labeling of 3D models. Computers & Graphics. 2010, vol. 34, no. 4, p. 378-387. ISSN 0097-8493, http://dx.doi.org/10.1016/j.cag.2010.05.002
 • Balata J., Cmolik L., Mikovec Z.: On the Selection of 2D Objects Using External Labeling, In Proc. of CHI'14, 2014, p. 2255-2258. ISBN: 978-1-4503-2473-1.
 • Sporka A., Felzer T., Kurniawan S. H., Poláček O., Haiduk P., MacKenzie I. S.: Predictive Text Entry Using Non-verbal Vocal Input. In Proceedings of the 2011 annual conference on Human factors in computing systems (CHI 2011), Vancouver, BC, pp. 2463-2472. http://dx.doi.org/10.1145/1978942.1979302
 • Poláček O., Míkovec Z., Sporka A., Slavík P.: Humsher: a predictive keyboard operated by humming. In The proceedings of the 13th international ACM SIGACCESS conference on Computers and accessibility. New York: Association of Computing Machinery, 2011, p. 75-82. ISBN 978-1-4503-0920-2.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.