Centrum pokročilé fotovoltaiky

Katedra elektrotechnologie
Technická 2
160 00 Praha 6

www.cap.fel.cvut.cz/

Kdo jsme?

Vedoucí centra - Tomáš Markvart

WP1 – Výpočetní simulace a návrh 2D materiálů pro fotovoltaiku
 • lídr - Tomáš Polcar
 • PD - Benjamin Irving
WP2 – Implementace nových materiálů
 • lídr - Jakub Holovský
 • PD1 - Amalraj Peter Amalathas
 • PD2 - Brianna Conrad
 • doktorandi: Eva Horynová
WP3 - Studium tranzientních jevů s ohledem na funkci a degradaci fotovoltaických prvků
 • lídr - Bohuslav Rezek
 • doktorandi:  
 • Petra Matunova,
 • Jan Fait, Daria Miliaeva,
 • Yen-Chen Chang
WP4 – Fotonický záchyt světla pro vysoce účinné levné solární články
 • lídr - Tomáš Markvart
 • PD1 - Branislav Dzurňák
 • doktorandi: Tianxian Feng
WP5 – Využití solární energie: mikrosítě, solární architektura
 • lídr - Petr Wolf (UCEEB)
 • spolupracující - Dalibor Hlaváček (FA), Jan Tywoniak (FSv)
 • PD1 - Sofiane Kichou
 • PD2 - Nikolaos Skandalos
 • PD3 - Martin Čeněk
 • doktorandi: Arao Minamau Pambo
WP6 - Průřezové téma: Chemie
 • lídr - Ján Kozempel (FJFI)
 • PD1 - Kumaranand Palaniappan

Jakým výzkumem se zabýváme

Posláním CAP je propojit výzkumníky z oblasti materiálů, architektů, stavitelů a dalších potenciálních uživatelů fotovoltaiky. Výzkum v centru se zaměřuje jak na základní výzkum v oblasti nových technologií fotovoltaických článků, tak i na využití fotovoltaiky v architektuře.

K čemu to je

Nově vybudované Centrum pokročilé fotovoltaiky (Centre of Advanced Photovoltaics – CAP) si klade za cíl propojit odborníky z oblasti materiálů s odborníky na architekturu a využití různých zdrojů energie a tím zvýšit využití fotovoltaiky. Kromě výzkumu nových materiálů se centrum zaměřuje na vylepšení stávajících konceptů tak, aby vznikly i články určené pro konkrétní aplikace a lokality.

Na čem konkrétně pracujeme

 • Výpočetní simulace a návrh 2D materiálů pro solární články.
 • Implementace nových materiálů.
 • Fotonický záchyt světla pro vysoce účinné levné solární články.
 • Využití solární energie: mikrosítě, solární architektura.
 • Studium tranzientních jevů s ohledem na funkci a degradaci fotovoltaických prvků.

Kdo financuje náš výzkum

OPVVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000464 - Centrum pokročilé fotovoltaiky – CAP

TAČR TJ01000115 - Prediktivní řízení bateriového úložiště s fotovoltaickým zdrojem založené na cloudové službě předpovědi osvitu

OPPIK CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004906 - Systém pro společné hospodaření s energií

S kým spolupracujeme

V roce 2017 se CAP stalo členem EERA.

S centrem mimo jiné spolupracují:

 • Massachusetts Institute of Technology, Department of Electrical Engineering and Computer Science, Cambridge, Massachusetts, 02139, United States
 • EPFL, Photovoltaics and Thin Film Electronics Laboratory (PVLab), Neuchâtel, Switzerland
 • King Abdullah University of Science and Technology, KAUST Solar Center, Thuwal, Saudi Arabia
 • École Polytechnique, LPICM, UMR 7647, CNRS, F-91128 Palaiseau, France.
 • University of Southampton

Vybrané publikace

 • KICHOU, S., et al. Analysis of the Behaviour of Cadmium Telluride and Crystalline Silicon Photovoltaic Modules Deployed Outdoor under Humid Continental Climate Conditions. Solar Energy. 2018, 171s. 681-691. ISSN 0038-092X.
 • SKANDALOS, N., KICHOU, S., a WOLF, P. Energy Sufficiency of an Administrative Building Based on Real Data from One Year of Operation [online]. In: RŮŽIČKA, J., ed. 2018 Smart City Symposium Prague. 2018 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 24.05.2018 - 25.05.2018. New York: IEEE Press. 2018, s. 18. ISBN 978-1-5386-5017-2. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/8402663/
 • WOLF, P. a HRZINA, P. Přímý ohřev vody pomocí fotovoltaiky - teorie a praxe. In: Alternativní zdroje energie 2018, sborník přednášek z konference. Alternativní zdroje energie 2018. Kroměříž, 20.06.2018 - 21.06.2018. Praha: Společnost pro techniku prostředí. 2018, s. 243-250. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02805-5.
 • 9th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. [Pořádání konference]. 2018, Dostupné z: http://cap.fel.cvut.cz/en/iwtpv
 • BENDA, V., ed. Proceedings of 9th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. 9th International Workshop on Teaching Photovoltaics. Praha, 15.03.2018 - 16.03.2018. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2018, ISBN 978-80-01-06402-3.
 • WOLF, P. a VČELÁK, J. Simulation of a Simple PV System for Local Energy Usage Considering the Time Resolution of Input Data [online]. Journal of Energy Storage. 2018, 15s. 1-7. ISSN 2352-152X. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.est.2017.10.009
 • WOLF, P. a BENDA, V. The Effect of Non-Uniform Temperature Distribution in PV Cells and Their Interconnections [online]. In: Proceedings of 33rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. 33rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Amsterdam, 24.09.2017 28.09.2017. Munich: WIP - Renewable Energies. 2017, s. 1647-1649. ISSN 2196-0992. ISBN 3-936338-47-7.
 • KOZEMPEL, J., MOKHODOEVA, O., a VLK, M. Progress in Targeted Alpha-Particle Therapy. What We Learned about Recoils Release from In Vivo Generators [online]. Molecules. 2018, 23(3), ISSN 1420-3049. Dostupné z: http://www.mdpi.com/1420-3049/23/3/581
 • BAIMUKHANOVA, A., et al. Utilization of (p, 4n) reaction for 86Zr production with medium energy protons and development of a 86Zr → 86Y radionuclide generator. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2018, 316(1), s. 191-199. ISSN 0236-5731.
 • VESELÝ, P., et al. Solder joint quality evaluation based on heating factor. Circuit World. 2018, 44(1), s. 3744. ISSN 0305-6120. Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/CW-10-2017-0059
 • ALDERMAN, N., et al. Light harvesting in silicon(111) surfaces using covalently attached protoporphyrin IX dyes. Chemical Communications. 2017, 53(89), s. 12120-12123. ISSN 1359-7345. Dostupné z: http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2017/CC/C7CC04767C#!divAbstract
 • KOZEMPEL, J. Radon Nuclides and Radon Generators [online]. In: ADROVIC, F., ed. Radon. Rijeka: InTech. 2017, s. 7-23. ISBN 978-953-51-3656-9. Dostupné z: https://www.intechopen.com/books/radon
 • ADROVIC, F., ed. Radon [online]. 1. vyd. Rijeka: InTech. 2017, ISBN 978-953-51-3656-9. Dostupné z: https://www.intechopen.com/books/radon
 • ČERNÁ, L., et al. NOTE ON COLE-COLE DIAGRAMS OF PHOTOVOLTAIC MODULES EVALUATION [online]. In: Proceedings of 33rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. 33rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Amsterdam, 24.09.2017 - 28.09.2017. Munich: WIP Renewable Energies. 2017, s. 1537-1540. ISSN 2196-0992. ISBN 3-936338-47-7.
 • HOLOVSKÝ, J. a NEVYHOŠTĚNÝ, R. Light Trapping Simulated by Fast and Accurate Transfer Matrix Approach [online]. In: Proceeding of th 33rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. 33rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Amsterdam, 24.09.2017 - 28.09.2017. Munich: WIP - Renewable Energies. 2017, s. 99-101. ISBN 3-936338-47-7. Dostupné z: http://www.eupvsecproceedings.com/proceedings?advanced[title]=&advanced[date]=&advanced[author]=Holovsky&advanced [keyword]=&paper=43986
 • STEHLIK, S., et al. Ultrathin Nanocrystalline Diamond Films with Silicon Vacancy Color Centers via Seeding by 2 nm Detonation Nanodiamonds. ACS Applied Materials & Interfaces. 2017, 9(44), s. 38842-38853. ISSN 1944-8244.
 • RAYMAKERS, J., et al. Expanding the Scope of Diamond Surface Chemistry: Stille and Sonogashira CrossCoupling Reactions. Journal of Physical Chemistry C. 2017, 121(42), s. 23446-23454. ISSN 1932-7447.
 • ŠTENCLOVÁ, P., et al. Surface chemistry of water-dispersed detonation nanodiamonds modified by atmospheric DC plasma afterglow [online]. RSC Advances. 2017, 7(62), s. 38973-38980. ISSN 2046-2069. Dostupné z: http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/ra/c7ra04167e#!divAbstract
 • WOLF, P., et al. Innovative Technology for Commercial Buildings Using Photovoltaic Source and Battery Storage [online]. In: RŮŽIČKA, J., ed. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP)- IEEE PROCEEDINGS. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. New York: IEEE Press. 2017, ISBN 978-1-5386-3825-5. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7973860
 • KOZEMPEL, J. Research and development of radiopharmaceuticals for targeted alpha particle therapy. 2017. Habilitační přednáška. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. ISBN 978-80-01-06312-5.
 • FAIT, J., et al. Complex nano-patterning of structural, optical, electrical and electron emission properties of amorphous silicon thin films by scanning probe. Applied Surface Science. 2018, 428s. 1159-1165. ISSN 0169-4332. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433217328763
 • WOLF, P. a VČELÁK, J. Detailní simulace FV systému pro lokální užití energie v domácnosti. In: 38. NEKONVEKČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. 38. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Hustopeče, 10.05.2017 - 12.05.2017. Praha: Česká elektrotechnická společnost. 2017, s. 131-135. ISBN 978-80-0202725-6.
 • ČERNÁ, L., HRZINA, P., a HOCHMAL, P. Způsob rychlé analýzy fotovoltaických modulů a zařízení k jeho provádění. České vysoké učení technické v Praze, Patrik. Hochmal. 306858. 28.06.2017.
 • IRVING, B., NICOLINI, P., a POLCAR, T. On the lubricity of transition metal dichalcogenides: an ab initio study. Nanoscale. 2017, 9(17), s. 5597-5607. ISSN 2040-3364.
 • WOLF, P., et al. Přesnost zdrojů předpovědi osvitu pro fotovoltaické systémy. vytápění, větrání instalace. 2017, 26(3), s. 165-169. ISSN 1210-1389.
 • HOLOVSKÝ, J., et al. Photocurrent Spectroscopy of Perovskite Layers and Solar Cells: A Sensitive Probe of Material Degradation. Journal of Physical Chemistry Letters. 2017, 8(4), s. 838-843. ISSN 1948-7185. Dostupné z: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpclett.6b02854

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.