Biomedical Electronics Group

Katedra teorie obvodů, Technická 2, Praha 6, 160 00
Tel.: +420 2 2435 2048
http://bmeg.fel.cvut.cz/

 

Kdo jsme?

Ing. Jan Havlík, PhD.
hardware pro biomedicínské aplikace, asistivní technologie, vedoucí týmu

Ing. Zdeněk Horčík
hardware pro biomedicínské aplikace

Ing. Jakub Parák
telemedicínské aplikace a vzdálený monitoring

Ing. Matouš Pokorný
telemedicínské aplikace a vzdálený monitoring

Ing. Jan Dvořák
měření hemodynamických parametrů, hardware pro biomedicínské aplikace

Ing. Miroslav Ložek
modelování biologických systémů

 

Jakým výzkumem se zabýváme

Zabýváme se návrhem a realizací hardwaru pro biomedicínské aplikace a zpracováním biologických signálů zvláště v oblastech telemedicíny, vzdáleného monitoringu a asistivních technologií.

K čemu to je

Náš výzkum rozšiřuje možnosti podpory nemocných, zdravotně postižených a stárnoucích lidí a poskytuje jim možnost zůstat v jejich přirozeném prostředí namísto jejich institucionalizace. Náš výzkum je také zaměřen na vývoj nových diagnostických metod uplatnitelných v širokém rozsahu každodenní péče.

Na čem konkrétně pracujeme

Vzdálené sledování vitálních funkcí

Projekt se zabývá návrhem a realizací telemedicínského systému umožňujícího vzdálené monitorování vybraných životních parametrů jako jsou tepová frekvence, kyslíková saturace nebo dechová aktivita. Sledované parametry jsou snímány vlastním hardwarem. Naměřené signály jsou zpracovávány a dále přenášeny prostřednictvím bezdrátových technologií jako jsou Bluetooth, WiFi nebo GSM. Projekt zahrnuje jak návrh obvodových řešení, tak vlastní hardwarovou realizaci a návrh a implementaci potřebného softwarového vybavení.

 

Intelligent Primer Nurse

Projekt se zabývá návrhem a realizací zařízení pro vzdálené monitorování tepové frekvence a pohybové aktivity sledované osoby. Zařízení je něčím jako osobním bezdrátovým monitorem životních funkcí. Měřené signály jsou přenášeny do počítače prostřednictvím Bluetooth spojení. V zařízení jsou implementovány algoritmy umožňující aktivování alarmu v případě život ohrožujících událostí, jako jsou selhání srdeční činnosti nebo pád sledované osoby. Tento projekt byl oceněn jako vítězný projekt v mezinárodní soutěži OpenWorld Application Design Contest 2012.

http://www.stm32circle.com/projects/project.php?id=168

 

Primární screening aterosklerózy

Projekt se zabývá návrhem metod signálového zpracování pro měření krevního tlaku a hemodynamických parametrů s využitím dvou nebo vícemanžetového systému a primárním screeningem aterosklerózy na základě stanovení hemodynamických parametrů. Bylo navrženo a realizováno experimentální pracoviště umožňující sběr, zpracování, katalogizaci a interpretaci naměřených dat.

Mechanický model kardiovaskulárního systému

Projekt se zabývá návrhem a realizací modelu kardiovaskulárního systému člověka. Vlastní realizace modelu umožňuje invazivní i neinvazivní měření hemodynamických parametrů jako jsou krevní tlak nebo srdeční výdej. Součástí projektu je jak návrh a realizace všech hardwarových částí modelu, tak i návrh a implementace firmware pro ovládání modelu a softwaru pro zpracování naměřených dat.

 

Kdo financuje náš výzkum

 • FRVŠ TO G3 902/2013 (University Development Foundation, 2013) - Telemetrically Controlled Adaptive Model of the Cardiovascular System
 • SGS12/143/OHK3/2T/13 (CTU in Prague, 2012-2013) - Algorithms and Hardware Realizations of Digital Signal Processing
 • SGS11/153/OHK3/3T/13 (CTU in Prague, 2011-2013) - The Determination of Hemodynamic Parameters and the Primary Screening of the Atherosclerosis
 • FRVŠ TO F3a 2177/2012 (University Development Foundation, 2012) - The Mechanical Model of the Blood Circulation
 • FRVŠ TO F3a 2122/2011 (University Development Foundation, 2011) - The Innovation of the X31ZLE Basics of Medical Electronics

Podrobnější informace hledejte na našich webových stránkách.

S kým spolupracujeme

RWTH Aachen, Helmholz.Institute for Biomedical Engineering

Vybrané publikace

Kompletní seznam našich publikací včetně plných textů je k dispozici na našich webových stránkách.

 • Sporka, A. - Poláček, O. - Havlík, J.: Segmentation of Speech and Humming in Vocal Input. Radioengineering. 2012, vol. 21, no. 3, p. 923-929. ISSN 1210-2512 (IF 0.739).
 • Lhotská, L. - Huptych, M. - Burša, M. - Chudáček, V. - Havlík, J.: Interoperability of Medical Device and Information Systems. In Handbook of Research on ICTs for Human.Centered Healthcare and Social Care Services. Hershey: IGI Global, 2013, p. 749-762. ISBN 978-1-4666-3986-7.
 • Lhotská, L. - Doležal, J. - Chudáček, V. - Huptych, M. - Burša, M. - et al.: Beyond System Integration: Who, What, How, and When. In Handbook of Ambient Assisted Living - Technology for Healthcare, Rehabilitation and Well-Being. Amsterdam: IOS Press, 2012, p. 763-777. ISBN 978-1-60750-836-6.
 • Ložek, M. - Horálková, M. - Havlík, J.: Mechanical Model of the Cardiovascular System: Determination of Cardiac Output by Dye Dilution. Lékař a technika. 2012, vol. 42, no. 2, p. 77-80. ISSN 0301-5491.
 • Parák, J. - Talácková, L. - Havlík, J. - Lhotská, L.: Rehabilitation of Patients Using Accelerometers: First Experiments. Lékař a technika. 2012, vol. 42, no. 2, p. 65-68. ISSN 0301-5491.
 • Macků, D. - Ježek, F. - Havlík, J.: MODELING OF FLOW AND PRESSURE PATTERNS. EVALUATION OF AN APPROPRIATE PUMP CHAMBER OF VAD FOR DIFFERENT SIZED PATINETS. In The International Journal of Artificial Organs, vol 33/7. Lausanne: European Society for Artificial Organs, 2010, p. 449. ISSN 0391-3988.
 • Parák, J. - Dvořák, J. - Pokorný, M. - Havlík, J.: Modular development telemonitoring system. In 35th International Conference Telecommunications and Signal Processing [CD-ROM]. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012, p. 494-498. ISBN 978-1-4673-1118-2.
 • Lhotská, L. - Burša, M. - Huptych, M. - Chudáček, V. - Havlík, J.: Standardization and Interoperability: Basic Conditions for Efficient Solutions. In IFMBE Proceedings [CD-ROM]. Berlin: Springer Science+Business Media , 2011, p. 1140-1143. ISBN 978-3-642-23507-8.
 • Havlík, J. - Dvořák, J. - Lhotská, L.: Telemedicine: New Approach to Modern Education of Medical Electronics. In IFMBE Proceedings [CD-ROM]. Berlin: Springer Science+Business Media , 2011, p. 1389-1392. ISBN 978-3-642-23507-8.
 • Dvořák, J. - Havlík, J.: Data Synchronization for Independent USB Devices. In Applied Electronic 2011. Plzeň: University of West Bohemia, 2011, p. 111-113. ISBN 978-80-7043-987-6.
 • Havlík, J. - Dvořák, J. - Parák, J. - Lhotská, L.: Monitoring of Physiological Signs Using Telemonitoring System. In Information Technology in Bio- and Medical Informatics. Heidelberg: Springer, 2011, p. 66-67. ISBN 978-3-642-23207-7.
 • Lhotská, L. - Havlík, J. - Panýrek, P.: System approach to AAL applications: a case study. In Ambient Assisted Living. Heidelberg: Springer, 2011, p. 151-158. ISBN 978-3-642-21302-1.
 • Valentová, H. - Havlík, J.: Initial Analysis of the EEG Signal Processing Methods for Studying Correlations between Muscle and Brain Activity. In Information Technology in Bio-and Medical Informatics. Berlin: Springer, 2010, p. 220-225. ISBN 978-3-642-15019-7.
 • Dvořák, J. - Havlík, J.: Laboratory Kit for Oscillometry Measurement of Blood Pressure. In Information Technology in Bio-and Medical Informatics. Berlin: Springer, 2010, p. 215-219. ISBN 978-3-642-15019-7.
 • Dvořák, J. - Havlík, J.: Simple signal processing method for pulse oximetry. In Applied Electronic 2010. Pilsen: University of West Bohemia, 2010, p. 87-89. ISBN 978-80-7043-865-7.
 • Havlík, J. - Uhlíř, J. - Horčík, Z.: Human Body Motions Classifications. In IFMBE Proceedings [CD-ROM]. Berlin: Springer, 2008, ISBN 978-3-540-89207-6.
 • Hlaváček, A. - Hanžl, V. - Havlík, J.: Human Body Movements Classification. In Proceedings of the Fifth IASTED International Conference on Biomedical Engineering [CD-ROM]. Calgary: IASTED, 2007, vol. 1, p. 326-329. ISBN 978-0-88986-649-2.
 • Havlík, J. - Uhlíř, J. - Horčík, Z.: Thumb Motion Classification using Discrimination Functions. In Applied Electronics 2006. Plzeň: ZČU Plzeň, 2006, p. 55-57. ISBN 80-7043-442-2.
 • Havlík, J.: Capacitance Sensor for Finger Motion Sensing. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUTIUM Press, 2002, vol. 1, p. 180-182. ISBN 80-214-2120-7.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.