Den otevřených dveří pro zájemce o doktorské studium na ČVUT FEL

Kdy: čtvrtek 29. dubna 2021, 18.00 hod.
Kde: online, MS Teams
Pro koho: pro zájemce o posouvání hranic lidského vědění

Program:

  1. Úvodní slovo - P. Páta, děkan FEL
  2. Představení vědy a doktorského studia na ČVUT FEL - M. Polívka, proděkan DS a vědu
  3. Jak si vybrat školitele a udělat PhD za 4 roky - J. Matas, proděkan pro rozvoj
  4. Medailonky úspěšných absolventů - proděkan DS a vědu
  5. Diskuse za účasti absolventů, doktorandů, školitelů, předsedů OR, ..
                                                 prezentace

        

Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze se dlouhodobě řadí mezi mezi desítku nejlepších vědeckých institucí v České republice. Dlouhodobě vytváří téměř třetinu vědeckého výkonu ČVUT. V roce 2020 získala 32 % přepočtených impaktovaných publikací a téměř 41 % přepočtených citací celého ČVUT. Mezi vědecké výstupy patří i prodané licence mezinárodních patentů. Pořadí oborů podle žebříčku QS World University Ranking 2020: Electrical Engineering #201-250, Computer Science #251-300 (ČVUT 2021: #432).

Na fakultě působí řada výzkumných týmů, do jejichž činnosti se můžete zapojit zejména jako studenti doktorských studijních programů, pokud vás ale věda opravdu láká, můžete začít již jako magisterští studenti.

Uchazeč o doktorské studium se hlásí na vybrané rámcové téma disertační práce ke konkrétnímu školiteli. Nabídka je skutečně oborově velmi rozmanitá.

Role školitele je v doktorském studiu klíčová. On sám by měl být dobrým vědcem, protože na zvoleném vědeckém tématu budete pod jeho vedením úzce a dlouhodobě spolupracovat. Konzultujte proto s ním své představy o vědecké práci před podáním přihlášky.

Základní podmínkou přijetí do doktorského studia je ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu. Přihlášku však můžete podat i v případě, že titul ještě nemáte, ale předpokládáte, že státní zkoušku složíte ještě před zahájením doktorského studia.

Všem studentům prezenční formy doktorského studia v českém jazyce je na FEL vyplácené stipendiu v min. výši 15.000 Kč měsíčně, ale vynikající studenti mohou získat i podstatně více (zapojením do projektů, za vědecké výstupy).

Přihlášku se všemi přílohami je třeba doručit na fakultu do 14. května 2021 pro zahájení studia v září 2021. Přijímací zkoušky probíhají v termínu 14. - 18. 6. 2021.

Podrobné informace o doktorském studiu: https://fel.cvut.cz/cz/vv/doktorandi/studium.html.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.