Jan Simon

začal hrát na klavír v sedmi letech pod vedením svého otce, hudebního skladatele a dirigenta Ladislava Simona. Po absolutoriu na pražské konzervatoři ve třídě Valentiny Kameníkové pokračoval ve studiích na pražské hudební fakultě AMU, kterou absolvoval pod vedením Ivana Moravce. Své vzdělání doplnil roční stáží v Curychu u klavíristy Homera Francesche a dvouletým studiem v německém Lübecku u Jamese Tocca. Po ukončení studia začal Jan Simon na Vysoké hudební kole v Lübecku sám vyučovat.

Během svých studií za pedagogického vedení prof. Valentiny Kameníkové se úspěšně zúčastnil řady klavírních soutěží. Vítězství v národní Chopinově soutěži a Interpretační soutěži Ministerstva kultury bylo dobrým odrazovým můstkem pro úspěšná vystoupení v mezinárodních soutěžích. Po zisku laureátských titulů v soutěži Pražského jara, Chopinově soutěži na Mallorce a ocenění na soutěži Williama Kappela v USA završil své působení na mezinárodních soutěžních pódiích ziskem bronzové medaile v soutěži Královny Alžběty v Bruselu, a to pod vedením prof. Ivana Moravce.

Jan Simon vystupuje pravidelně s renomovanými orchestry jako např. Symfonický orchestr BBC v Londýně, Izraelská filharmonie, Baltimore Symphony Orchestra, Česká filharmonie, Orchester der Beethovenhalle Bonn, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Moskevští sólisté, Slovenská filharmonie, Pražská komorní filharmonie, Symfonický orchestr FOK. Spolupracuje s dirigenty Vladimírem Válkem, Jiřím Bělohlávkem, Vassilijem Sinajskym, Marcem Soustrotem, Tadeuszem Strugalou, Serge Baudem, Ondrejem Lenárdem, Davidem Robertsonem, Liborem Peškem, Martinem Turnovským, Ole Kristianem Ruudem, Gaetanem Delogu a dalšími. Koncertní vystoupení zavedla Jana Simona do většiny evropských zemí, USA, Kanady, Mexika, Austrálie, Egypta, Japonska, do Číny a na Tchaj-wan.

Jako komorní partner spolupracuje zejména s violoncellistou Wolfgangem Emanuelem Schmidtem, s Josefem Sukem, Václavem Hudečkem, Jiřím Bártou a některými dalšími instrumentalisty. Jan Simon nahrává pro gramofonové firmy Supraphon, BMG Ariola, Radioservis, Clarton. V roce 1996 získal za svou nahrávku Schulhoffových klavírních koncertů (společně se SOČRem a Vladimírem Válkem) Cannes Classical Award 95 na veletrhu gramofonového průmyslu MIDEM ve Francii. V roce 1994 mu byl udělen statutární titul sólisty Českého rozhlasu.

Kromě svých uměleckých aktivit působí Jan Simon od roku 2001 také jako správní ředitel Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

Jan Simon

began to play the piano at the age of seven under the guidance of his father, composer and conductor Ladislav Simon. Jan Simon studied at the Prague Academy of Music with Russian teacher Valentina Kameníková who was a former student of Gustav Neuhaus. After having graduation he continued his musical education at the Prague Academy of Music under Ivan Moravec. Then followed one year of study with Homero Francesch in Zürich and two years at the Music Academy of Lübeck with James Tocco. After completing his own studies there in 1993, he himself was invited to teach at this institution.

During his studies he successfully participated in a number of music competitions. He won the top prizes at the national Chopin competition and the competition sponsored by the Czech Ministry of Culture. Those were a good starting point for his success at international competitions, as he became prize-winner at the Chopin in Mallorca Competition 1985, at the Prague Spring Festival Competition in 1988, the William Kappel Competition USA in 1990, and the Queen Elisabeth Competition in Brussels in 1991.

Jan Simon has regularly played with such noted orchestras as the BBC Symphony Orchestra London, Israel Philharmonic Orchestra, the Baltimore Symphony Orchestra, the Czech Philharmonic, the Orchestra der Beethovenhalle Bonn, the Prague Radio Symphony Orchestra, the Moscow Soloists, the Slovak Philharmonic, the Prague Philharmonia, the Prague Symphony Orchestra FOK, and many others. He has worked with prominent conductors like Vladimír Válek, Jiří Bělohlávek, Vassily Sinaisky, Marc Soustrot, Tadeusz Strugala, Serge Baudo, Ondrej Lenárd, David Robertson, Libor Pešek, Martin Turnovský, Ole Kristian Ruud, Gaetano Delogu and others. His concert tours have taken him to most European countries, also to USA, Canada, Mexico, Australia, Egypt, Japan, China and Taiwan.

He gives recitals with Wolfgang Emanuel Schmidt, Josef Suk, Václav Hudeček, Jiří Bárta and other excellent artists. Jan Simon records for Supraphon Records, BMG Ariola, Radioservis and the Clarton label. In January 1996 his recording of the Schulhoff piano concertos (together with Prague Radio Symphony Orchestra and Vladimír Válek) won the Cannes Classical Award 95 MIDEM in France. In 1994 Jan Simon became the Czech Radio soloist in residence.

Besides his artist´s activities he became Executive Director of the Prague Radio Symphony Orchestra.