13000 / 13138 - Granty - 2014

13000 / 13138 - katedra měření

Projekty podporované granty 2014

Bruna, O.: Analýza interakce pilota s pomocnými systémy ve všeobecném letectví
2014 - 2015, SGS14/151/OHK3/2T/13
Haasz, V.: Časově synchronní distribuované systémy pro sběr dat a řízení procesů
2011 - 2014, TA01010988
Haasz, V.: Inovační vouchery pro Prahu
2013 - 2014,
Horyna, V.: Diagnostika HVAC jednotek v budovách pomocí virtuálních senzorů
2014 - 2014, SGS14/083/OHK3/1T/13
Ježdík, P.: Detekce markerů epileptogenicity u tuberkolozní sklerózy a optimalizace epileptochirurgie
2012 - 2015, NT13357
Laifr, J.: CzechTechSat - Implementační fáze univerzitního pikosatelitu
2014 - 2015, SGS14/152/OHK3/2T/13
Novák, J.: Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka
2012 - 2017, TE01020020
Novák, J.: Smart metering systém pro energetiku
2013 - 2014, TA03011091
Novák, J.: Inteligentní nabíjecí stanice pro elektromobily
2014 - 2016, TA04031636
Pačes, P.: European Student Moon Orbiter - Attitude Interface Module - ESMO-AIM, MS000172
2010 - 2014,
Pačes, P.: Bezpečné a bezpečnostní prvky v letecké a kosmické technice
2012 - 2014, SGS12/193/OHK3/3T/13
Petrucha, V.: Studium vlivu konstrukce senzoru na parametry vektorového magnetometru metodou rozšířené skalární kalibrace
2013 - 2015, GP13-39088P
Platil, A.: Systémy zpracování a fůze dat pro diagnostické a měřicí aplikace
2014 - 2015, SGS14/153/OHK3/2T/13
Platil, A.: Pokročilé senzory a zpracování senzorových dat
2014 - 2019, TE02000202
Ripka, P.: Fluxgate gradiometr pro kosmické aplikace
2011 - 2014, TA01010298
Ripka, P.: Fluxgate gradiometr pro kosmické aplikace
2011 - 2014, TA01010298
Ripka, P.: Nanostrukturované magneticky měkké materiály pro senzory
2012 - 2015, GAP102/12/2177
Roháč, J.: Výzkum a vývoj radiolokačního mapovacího a navigačního systému
2012 - 2014, TA02011092
Roháč, J.: Využití dvoustaničního dálkoměrného systému pro ochranu perimetru
2012 - 2015, VG20122015076
Roháč, J.: Moderní metody ve vývoji inerciálních navigačních systémů
2013 - 2014, SGS13/144/OHK3/2T/13
Roháč, J.: Mezinárodní studentská konference 2014 PEGASUS-AIAA
2014 - 2014, SVK 30/14/F3
Šmíd, R.: Inteligentní průmyslové systémy pro automatické testování železničních kol
2012 - 2015, TA02010733
Šmíd, R.: Automatická analýza dat vzduchotechniky v komerčních budovách za účelem vyhodnocení kvality senzorů a inference chybějících senzorů z dostupných dat
2013 - 2015, TA03020284
Šmíd, R.: ARTEMIS Innovation Pilot Programme
2013 - 2017, 7H13007
Vedral, J.: Inteligentní měřicí diagnostický systém pro určení provozního stavu vysokonapěťových elektrických strojů točivých i netočivých
2012 - 2014, TA02010311
Zikmund, A.: Aplikace magnetických senzorů pro přesná měření
2012 - 2014, SGS12/194/OHK3/3T/13
Stránka vytvořena 02.06.2023 05:00:02
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.