13000 / 13137 - Granty - 2014

13000 / 13137 - katedra radioelektroniky

Projekty podporované granty 2014

Anisimova, E.: Pokročilé algoritmy pro zpracování a analýzu vědeckých obrazových dat
2013 - 2015, SGS13/212/OHK3/3T/13
Černý, D.: Simulace a modelování vysoko-frekvenčních elektronických obvodů
2014 - 2014, SGS14/080/OHK3/1T/13
Hudec, R.: Studium širokoúhlé rentgenové optiky
2013 - 2015, LH13065
Hudec, R.: Digitalizace astronomických fotografických desek a výzkum kosmických zdrojů v digitalizovaných deskových astronomických archivech
2013 - 2015, GC13-39464J
Hudec, R.: Rentgenový monitor račí oko
2013 - 2017, GA13-33324S
Hynek, T.: Bezdrátový Cloud
2014 - 2014, SGS14/081/OHK3/1T/13
Klíma, M.: Výzkum a modelování pokročilých metod hodnocení kvality obrazové informace
2010 - 2014, GAP102/10/1320
Klíma, M.: Quality Evaluation Methods for Calomel Optical Elements
2011 - 2014,
Klíma, M.: Modelování a ověřování metod hodnocení Quality of Experience (QoE) v multimediálních systémech
2012 - 2014, LD12018
Lukeš, T.: Zobrazování mitochondriálních sítí s využitím super-resolution mikroskopie
2014 - 2015, SGS14/148/OHK3/2T/13
Paňko, V.: Behaviorální RF modely parazitních prvků v nízko dotovaných polovodičových strukturách
2014 - 2014, SGS14/082/OHK3/1T/13
Páta, P.: GLORIA: GLObal Robotic telescopes Intelligent Array for e-Science
2011 - 2014, 283783
Páta, P.: GLORIA: GLObal Robotic telescopes Intelligent Array for e-Science
2012 - 2014, 7E12074
Páta, P.: Nelineární obrazové systémy s prostorově variantní bodovou rozptylovou funkcí
2014 - 2016, GA14-25251S
Puričer, P.: Pokročilé metody zpracování signálu v leteckých systémech
2014 - 2015, SGS14/149/OHK3/2T/13
Rund, F.: Psychoakustická měření, modely slyšení a jejich aplikace.
2014 - 2016, SGS14/204/OHK3/3T/13
Svatoň, J.: Výzkum rádiových navigačních systémů
2014 - 2015, SGS14/150/OHK3/2T/13
Sýkora, J.: Bezdrátové síťové kódování a zpracování signálu v kooperativních a distribuovaných multi-terminálových a multi-uzlových komunikačních systémech
2012 - 2015, LD12062
Sýkora, J.: Dense Cooperative Wireless Cloud Network
2013 - 2015, 318177
Vejražka, F.: Centrum integrovaných družicových a pozemských navigačních technologií
2012 - 2019, TE01020186
Stránka vytvořena 02.06.2023 05:00:02
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.