13000 / 13136 - Granty - 2014

13000 / 13136 - katedra počítačů

Projekty podporované granty 2014

Anděl, M.: Vytěžování genomických dat z heterogenních měření s využitím doménové znalosti
2014 - 2016, SGS14/197/OHK3/3T/13
Čáp, M.: A* vs RRT*: Analýza výkonu
2013 - 2014, SGS13/143/OHK3/2T/13
Čemus, K.: Adaptivní uživatelská rozhraní informačních systémů
2014 - 2016, SGS14/198/OHK3/3T/13
Dolgikh, D.: Systém pro sémantické doporučování hudby
2014 - 2015, SGS14/146/OHK3/2T/13
Faigl, J.: Samo-organizující se sítě v robotických úlohách plánování cesty přes více cílů
2013 - 2015, GP13-18316P
Faigl, J.: Plánování, umělá inteligence a robotika (PAIR)
2014 - 2014, SVK 29/14/F3
Filipský, M.: Metody a technologie pro testování webových softwarových systémů
2012 - 2014, SGS12/192/OHK3/3T/13
Frajták, K.: Automatizovaná podpora manuálního testování webových softwarových systémů založená na formálním modelu aplikace
2014 - 2014, SGS14/076/OHK3/1T/13
Hrnčíř, J.: Agentní techniky pro inteligentní multimodální plánování cest
2013 - 2015, SGS13/210/OHK3/3T/13
Hrstka, O.: Simulace a ochrana kritických infrastruktur
2014 - 2016, SGS14/199/OHK3/3T/13
Jakob, M.: SUstainable and PERsuasive Human Users moBility in future cities
2012 - 2014, 7E12065
Jakob, M.: Centrum pro rozvoj dopravních systémů
2012 - 2018, TE01020155
Jakob, M.: European Smart Mobility Resource Manager MyWay
2013 - 2016, 609023
Jalovec, K.: Využití metod strojového učení v bioinformatice
2014 - 2014, SGS14/077/OHK3/1T/13
Kléma, J.: XGENE.ORG -- veřejný nástroj integrované analýzy transkripčních, miRNA and metylačních dat
2013 - 2015, NT14539
Kléma, J.: Predikce odpovědi na demetylační léčbu u pacientů s myelodysplastickým syndromem s využitím integrativní genomiky
2013 - 2015, NT14377
Lisý, V.: Optimizing Heterogeneous Intrusion Detection System Against Rational Adversary
2013 - 2015, N62909-13-1-N256
Macejko, P.: Framework pro tvorbu distribuovaných úložišť dat
2014 - 2016, SGS14/200/OHK3/3T/13
Mátl, L.: Samo-organizovatelne distribuovane peer-to-peer aplikace
2014 - 2016, SGS14/201/OHK3/3T/13
Pěchouček, M.: Bezpečnostní hry v extenzivní formě
2012 - 2014, GAP202/12/2054
Pěchouček, M.: Deterministické doménove nezávislé multi-agentní plánování
2013 - 2015, GA13-22125S
Pěchouček, M.: Deterministické doménově nezávislé multi-agentní plánování.
2013 - 2015, GA13-22125S
Pevný, T.: Detekce anomalií v reálném čase a časově nestálem prostředí
2012 - 2014, GPP103/12/P514
Píbil, R.: Multi-agentní plánování a koordinace v poptávkové přepravě
2014 - 2015, SGS14/147/OHK3/2T/13
Qafmolla, X.: Empirická studie aplikace modelování a transformací ve webovém inženýrství
2014 - 2014, SGS14/078/OHK3/1T/13
Šír, G.: Využití strojového učení pro odhalování událostí z dat síťové komunikace
2014 - 2014, SGS14/079/OHK3/1T/13
Štolba, M.: Doménově nezávislé multiagentní plánování
2014 - 2016, SGS14/202/OHK3/3T/13
Tožička, J.: Plánování alternativ
2013 - 2015, SGS13/211/OHK3/3T/13
Vaněk, P.: Plánování pohybu přes více cílů v konfigučním prostoru vysoké dimenze
2014 - 2016, SGS14/203/OHK3/3T/13
Vokřínek, J.: Agentní algoritmy pro autonomní podpůrné systémy v pozemní dopravě
2012 - 2015, LD12044
Volf, P.: Development and Validation of Enhanced AGENTFLY Simulation Platform with ATC Agent
2013 - 2018, DTFACT-12-A-80003 / 218036-3850
Železný, F.: Predikce vlastností bílkovin prostorovým statistickým relačním strojovým učením
2012 - 2014, GAP202/12/2032
Železný, F.: SUstainable PREdictive Maintenance for manufacturing Equipment
2012 - 2015, 314311

13136 / 13141 - centrum umělé inteligence

Projekty podporované granty 2014

Faigl, J.: Multi-agentní koordinace v úlohách robotického průzkumu
2014 - 2015, 7AMB14FR019
Stránka vytvořena 30.05.2023 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.