13000 / 13135 - Granty - 2014

13000 / 13135 - katedra řídicí techniky

Projekty podporované granty 2014

Cigler, J.: Znalostní řízení biotechnologické výroby antibiotika nystatin
2013 - 2015, TA03010165
Frutos Torres, E.: Nový způsob přípravy metalických vrstev pro aplikace v medicíně
2014 - 2016, GP14-32801P
Hanzálek, Z.: SEcurity and SAfety MOdelling
2012 - 2015, 295354
Hanzálek, Z.: Adaptivní algoritmy pro rozvrhování a optimalizaci distribuovaných vestavěných real-time systémů
2012 - 2015, GAP103/12/1994
Hanzálek, Z.: TALENT-cílená podpora doktorandů a post-doktorandů v oblasti řídicí techniky a automobilové techniky
2012 - 2015, CSM100
Hanzálek, Z.: Institucionální podpora MŠMT -SEcurity and SAfety MOdelling
2012 - 2015, 7H12007
Henrion, D.: Semidefinitní programování pro polynomiální problémy optimálního řízení
2013 - 2015, GA13-06894S
Henrion, D.: Semidefinitní programování pro polynomiální problémy optimálního řízení
2013 - 2015, GA13-06894S
Horáček, P.: Výzkum a vývoj metod a nástrojů pro podporu rozhodování v procesu bezpečné integrace OZE (BIOZE)
2011 - 2015, TA01020865
Hromčík, M.: Nové koncepty v teorii signálových tvarovačů s dopravním zpožděním
2013 - 2015, GA13-06962S
Hurák, Z.: Pokročilé algoritmy pro řízení složitých průmyslových systémů
2012 - 2014, SGS12/195/OHK3/3T/13
Hurák, Z.: Podpora členství v EUCA Administrative Council
2012 - 2014, LG12030
Hurák, Z.: Centrum pokročilých bioanalytických technologií
2012 - 2018, GBP206/12/G014
Hušek, P.: Podpora členství ve výboru Computational Intelligence for Control při Mezinárodní federaci automatického řízení
2013 - 2015, LG13045
Kučera, V.: Identification of Stochastic, Nonlinear Systems for Advanced Control
2012 - 2014, GAP103/12/1187
Mutafov, P.: Studium tribologického chování uhlíkových tenkých vrstev v oleji
2013 - 2015, SGS13/208/OHK4/3T/13
Polcar, T.: Design krystalových rozhraní se zvýšenou odolností vůči radiaci pomocí multi-scale simulací
2011 - 2014, 263273
Polcar, T.: Institucionální podpora MŠMT - Design krystalových rozhraní se zvýšenou odolností vůči radiaci pomocí multi-scale simulací
2012 - 2014, 7E12048
Polcar, T.: Tribologické vlastnosti tenkých vrstev a povlaků
2014 - 2016, SGS14/196/OHK4/3T/13
Šebek, M.: Podpora členství v Radě a Exekutivním výboru IFAC
2012 - 2014, LG12022
Šebek, M.: Pokročilé metody pro analýzu a řízení složitých systémů
2012 - 2014, GAP103/12/1794
Šebek, M.: Podpora členství v Radě a Exekutivním výboru IFAC
2012 - 2014, LG12022
Šebek, M.: Sjednocený přístup pro vícekriteriální identifikaci a řízení v rámci optimalizačních metod
2013 - 2015, SGS13/209/OHK3/3T/13
Šebek, M.: Jednotný rámec pro multikriteriální identifikace, řízení a detekci chyb
2013 - 2015, GC13-12726J
Šebek, M.: ARRAYCON - Application of distributed control on smart structures
2013 - 2017, 605087
Šůcha, P.: DEMANES-Design, Monitoring and Operation of Adaptive Networked Embedded Systems
2012 - 2014, 295372
Šůcha, P.: Institucionální podpora MŠMT-DEMANES-Design, Monitoring and Operation of Adaptive Networked Embedded Systems
2012 - 2015, 7H12008
Stránka vytvořena 30.11.2023 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.