13000 / 13134 - Granty - 2014

13000 / 13134 - katedra mikroelektroniky

Projekty podporované granty 2014

Bakala, B.: Výzkum optoelektronických a optických integrovaných struktur pro informatiku a senzoriku
2014 - 2015, SGS14/145/OHK3/2T/13
Banáš, S.: Nové modely vysokonapěťových polovodičových prvků pro pásma radiových kmitočtů
2013 - 2015, SGS13/206/OHK3/3T/13
Formánek, J.: Vývoj metod pro predikci životnosti elektronických struktur a systémů
2014 - 2014, SGS14/074/OHK3/1T/13
Hazdra, P.: Poruchy v širokopásmových polovodičích a jejich význam pro výkonovou a vysokoteplotní elektroniku
2012 - 2014, GAP102/12/2108
Hazdra, P.: Výkonová elektronika na bázi technologie karbidu křemíku pro energeticky úsporná zařízení
2014 - 2017, 604057
Husák, M.: Miniaturní inteligentní analyzační systém koncentrací plynů a škodlivých látek, zejména toxických
2010 - 2015, VG20102015015
Husák, M.: Miniaturní inteligentní analyzační systém koncentrací plynů a škodlivých látek, zejména toxických
2010 - 2015, VG20102015015
Husák, M.: Mikro-nano-optoelektronické struktury, součástky a systémy (MiNa)
2014 - 2016, SGS14/195/OHK3/3T/13
Náhlík, J.: Nanovrstvy pro senzorové struktury
2013 - 2015, SGS13/207/OHK3/3T/13
Popelka, S.: Radiační odolnost moderních součástek na bázi karbidu křemíku ve výkonových aplikacích
2014 - 2014, SGS14/075/OHK3/1T/13
Prajzler, V.: Aktivní a kompatibilní senzorové prvky pro řádové zlepšení citlivosti standardních ramanových fotometrů převážně určené pro oblast životního prostředí.
2014 - 2017, TA04021007
Voves, J.: do 2014
2011 - 2014, GAP108/11/0894
Stránka vytvořena 02.06.2023 05:00:02
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.