13000 / 13132 - Granty - 2014

13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky

Projekty podporované granty 2014

Bečvář, Z.: Predikční algoritmy pro efektivní řízení mobility uživatelů v bezdrátových sítích
2012 - 2014, GPP102/12/P613
Bečvář, Z.: Distributed computing, storage and radio resource allocation over cooperative femtocells
2012 - 2015, ICT-318784
Bešťák, R.: Mobilní sítě s automatickou konfigurací založené na malých buňkách
2013 - 2015, SGS13/199/OHK3/3T/13
Bešťák, R.: Mezinárodní spolupráce při rozvoji magisterského a doktorského programu na ČVUT-FEL v Praze
2013 - 2015, CZ.2.17/3.1.00/36036
Boháč, L.: Modelování softwarově definovaných datových sítí a optimalizace jejich chování v kritických situacích
2013 - 2015, SGS13/200/OHK3/3T/13
Brabec, Z.: Analýza metod řízení rozlehlých sítí Smart Grids
2012 - 2014, SGS12/186/OHK3/3T/13
Chod, J.: Pokročilá navigace nevidomých
2013 - 2015, TA03011396
Hrad, J.: Výzkum a vývoj komunikačních zařízení nové generace pro přenosy po energetických vedeních vysokého napětí
2013 - 2015, TA03011192
Kubr, J.: Směrování v senzorových sítích pomocí distribuovaného tvarování vyzařovacích diagramů posunem fáze
2014 - 2015, SGS14/140/OHK3/2T/13
Kypus, L.: Výzkum a hodnocení kvalitativních parametrů middlewaru pro heterogenní RFID sítě.
2014 - 2015, SGS14/141/OHK3/2T/13
Lafata, P.: Modelování vlivu environmentálních jevů na přenosové parametry venkovních vedení
2014 - 2015, SGS14/142/OHK3/2T/13
Lucki, M.: Fotonická přenosová media pro plně optické telekomunikační sítě
2013 - 2015, SGS13/201/OHK3/3T/13
Mach, P.: Nové metody pro zvýšené kapacity heterogenních bezdrátových sítích založených na hybridním kognitivním rádiu a malých buňkách
2013 - 2015, GP13-24931P
Maga, D.: Popularizace vědy a výzkumu ČVUT
2012 - 2014, CZ.1.07/2.3.00/35.0021
Maga, D.: Výzkum, Vývoj, Vysočina - Cesty k vědění VŠPJ
2012 - 2014, CZ.1.07/2.3.00/35.0029
Šimák, B.: Systémy identifikace a zpracování signalizačních a přenosových protokolů
2013 - 2015, VF20132015029
Šimák, B.: Moderní učitel 21. století
2014 - 2015, CZ.1.07/1.3.00/51.0019
Tománek, O.: Metody zlepšení práce s daty v Cloudu
2013 - 2014, SGS13/139/OHK3/2T/13
Vodrážka, J.: Výzkum a vývoj nového komunikačního systému s vícekanálovým přístupem a mezivrstvovou spoluprací pro průmyslové aplikace
2012 - 2014, TA02011015
Vodrážka, J.: Vývoj adaptabilních datových a procesních systémů pro vysokorychlostní, bezpečnou a spolehlivou komunikaci v extrémních podmínkách
2012 - 2014, VG20122014095
Vodrážka, J.: Výzkum a vývoj bezpečných a spolehlivých komunikačních síťových zařízení pro podporu rozvodu elektrické energie a dalších kritických infrastruktur
2013 - 2015, VG20132015104
Vodrážka, J.: RSTN - Radio for Smart Transmission Networks
2014 - 2017, TA04011571
Vodrážka, J.: Univerzální radiová gateway pro IP komunikaci v dispečerských systémech
2014 - 2017, TA04031186
Vojtěch, L.: KOMPOZITEX - Kompozitní textilní materiály na ochranu člověka a techniky před účinky elektromagnetických a elektrostatických polí
2012 - 2015, FR-TI4/202
Vojtěch, L.: RFID lokalizátor
2013 - 2015, VG20132015125
Vojtěch, L.: RFID lokalizátor
2013 - 2015, VG20132015125
Vojtěch, L.: RFID technologie v logistických sítích automobilového průmyslu
2013 - 2016, LF13005
Zeman, T.: Inovace, praktické zkušenosti a atraktivita ve vzdělávacích programech pro VOŠ
2013 - 2015, CZ.2.17/3.1.00/36057
Zeman, T.: European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering
2014 - 2017, 2014-1-CZ01-KA202-002074
Stránka vytvořena 02.06.2023 05:00:02
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.