13000 / 13131 - Granty - 2014

13000 / 13131 - katedra teorie obvodů

Projekty podporované granty 2014

Čmejla, R.: Analýza hlasu a řeči pacientů s onemocnění­mi centrální nervové soustavy
2012 - 2015, GAP102/12/2230
Čmejla, R.: Analýza a zpracování biologických signálů
2013 - 2014, SGS13/138/OHK3/2T/13
Čmejla, R.: Pochopení funkční organizace neuronálních okruhů epilepsie temporálního laloku za účelem zkvalitnění předoperační diagnostiky a predikce výsledku chirurgické léčby
2013 - 2015, NT14489
Čmejla, R.: II. Czech German Workshop on Speech Pathology and Biological Signals
2014 - 2014, SVK 21/14/F3
Čmejla, R.: II. Czech Italy Workshop 2014 on Biological Signals
2014 - 2014, SVK 22/14/F3
Čmejla, R.: LDD14 - IV. letní doktorandské dny 2014
2014 - 2014, SVK 23/14/F3
Čmejla, R.: Dynamika a kritické chování neuronálních populací a jejich význam v přechodu do epileptického záchvatu.
2014 - 2016, GA14-02634S
Havlík, J.: Smart Homes 2014
2014 - 2014, SVK 24/14/F3
Horčík, Z.: Workshop biomedicínského inženýrství a informatiky 2014
2014 - 2014, SVK 25/14/F3
Pollák, P.: Pokročilé algoritmy číslicového zpracování signálů a jejich aplikace
2014 - 2016, SGS14/191/OHK3/3T/13
Rusz, J.: Akustické analýzy a nové metody hodnocení pro objektivizaci poruch hlasu a řeči u neurologických onemocnění
2012 - 2014, SGS12/185/OHK4/3T/13
Tučková, J.: Korelace MR traktografie, EEG analýz a počítačového zpracování řečového signálu u dětí s vývojovou dysfázií
2010 - 2014, NT11443
Stránka vytvořena 02.06.2023 05:00:02
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.