13000 / 13117 - Granty - 2014

13000 / 13117 - katedra elektromagnetického pole

Projekty podporované granty 2014

Čapek, M.: Nástroje pro syntézu antén a senzorů
2014 - 2017, TA04010457
Hazdra, P.: Analýza a multikriteriální optimalizace kompaktních vyzařujících struktur založená na modální dekompozici
2012 - 2015, GAP102/12/2223
Hoffmann, K.: EMRP Research Excelence Grant SIB62-REG1
2013 - 2016, SIB62-REG1
Macháč, J.: Representace ČR v mezinárodní společnosti IEEE MTT-S
2013 - 2015, LG13027
Macháč, J.: Uměle připravené vysokofrekvenční materiály a struktury
2013 - 2015, SGS13/198/OHK3/3T/13
Macháč, J.: Výzkum umělých elektromagnetických materiálů a metamateriálů s užitými numerickými a zobrazovacími metodami
2013 - 2016, GA13-09086S
Mazánek, M.: Pokročilé technologie a modelování pro antény a senzory
2012 - 2015, LD12055
Mazánek, M.: Elektromagnetické struktury a obvody pro bezdrátové napájení
2014 - 2017, LD14122
Pechač, P.: Propagation Models for Interference and Frequency Coordination Analyses
2012 - 2014, 4000105298/12/NL/CLP
Pechač, P.: Wireless Friendly Energy Efficient Buildings
2012 - 2015, 286333
Pechač, P.: Základní výzkum šíření elektromagnetických vln v přízemních vrstvách atmosféry pro spoje s malou elevací
2014 - 2016, GA14-01527S
Švanda, M.: Elektromagnetické vlastnosti vyzařujících struktur a umělých stínících povrchů v blízkosti lidského těla
2012 - 2014, GPP102/12/P863
Vrba, J.: Vývoj vysokovýkonových širokospektrálních zdrojů světla pro využití v medicíně
2012 - 2014, TA02010854
Vrba, J.: Development of a European-based Collaborative Network to Accelerate Technological and Clinical Progress in the Area of Medical Microwave Imaging
2013 - 2017, COST Action TD1301
Vrba, J.: Interakce EM pole s biologickými systémy a jejich využití v medicíně
2014 - 2016, SGS14/189/OHK3/3T/13
Zvánovec, S.: Výzkum okolních vlivů na nové širokopásmové bezdrátové optické systémy
2012 - 2015, LD12058
Zvánovec, S.: Vláknově optická detekce kapalin
2013 - 2016, TA03010060
Zvánovec, S.: Optické a mikrovlnné detekční systémy
2014 - 2016, SGS14/190/OHK3/3T/13
Zvánovec, S.: Širokospektrální optický zdroj na bázi vláken z měkkých vláken
2014 - 2017, TA04010220
Stránka vytvořena 30.11.2023 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.