13000 / 13116 - Granty - 2014

13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Projekty podporované granty 2014

Bemš, J.: Modelování ekonomických nároků systémů pro ukládaní radioaktivního odpadu a vyřazování jaderných zařízení
2014 - 2014, SGS14/071/OHK5/1T/13
Dobiáš, M.: Sledování očních pohybů pro diagnostiku v neurovědách
2011 - 2014, TA01011138
Efmertová, M.: Aristokratická elita a její podpora průmyslu ve Francii a v českých zemích v 19. století
2014 - 2015, 7AMB14FR071
Kloubec, M.: Inteligentní měřící systémy
2013 - 2014, SGS13/137/OHK5/2T/13
Knápek, J.: Potenciál biomasy jako energetického zdroje pro krytí lokálních, regionálních či celostátních potřeb paliva
2014 - 2017, TA04020970
Kratochvíl, Š.: Analýza a predikce trhu s elektřinou z pohledu provázanosti systémové odchylky, krátkodobé spotové ceny a dlouhodobé futures ceny
2014 - 2015, SGS14/138/OHK5/2T/13
Makešová, M.: Komplexní analýza dopadů integrace intermitentních zdrojů elektřiny do soustavy
2014 - 2015, SGS14/139/OHK5/2T/13
Stránka vytvořena 30.05.2023 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.