13000 / 13113 - Publikace - 2013

13000 / 13113 - katedra elektrotechnologie

Publikační činnost 2013

Články v časopisech WoS

CTIBOR, P. et al. Microstructure and Properties of Plasma-Sprayed Mixture of Cr2O3 and TiO2. Journal of Thermal Spray Technology. 2013, 22(7), 1163-1169. ISSN 1059-9630. DOI 10.1007/s11666-013-9969-9.

WEINZETTEL, J. et al. Affluence drives the global displacement of land use. Global Environmental Change-Human and Policy Dimensions. 2013, 23(2), 433-438. ISSN 0959-3780. DOI 10.1016/j.gloenvcha.2012.12.010.

SCHOER, K. et al. Estimating Raw Material Equivalents on a Macro-Level: Comparison of Multi-Regional Input-Output Analysis and Hybrid LCI-IO. Environmental Science and Technology. 2013, 47(24), 14282-14289. ISSN 0013-936X. DOI 10.1021/es404166f.

CTIBOR, P. et al. Phase Stabilization in Plasma Sprayed BaTiO3. Ceramics International. 2013, 39(5), 5039-5048. ISSN 0272-8842. DOI 10.1016/j.ceramint.2012.11.102.

WOLF, P. a V. BENDA. Identification of PV solar cells and modules parameters by combining statistical and analytical methods. Solar Energy. 2013, 93 151-157. ISSN 0038-092X. DOI 10.1016/j.solener.2013.03.018.

SEDLÁČEK, J. et al. Dielectric properties of CaTiO3 coatings prepared by plasma spraying. Surface Engineering. 2013, 29(5), 384-389. ISSN 0267-0844. DOI 10.1179/1743294413Y.0000000127.

GALLI, A. et al. A Footprint Family extended MRIO model to support Europe's transition to a One Planet Economy. The Science of the Total Environment. 2013, 813-818. ISSN 0048-9697. DOI 10.1016/j.scitotenv.2012.11.071.

KOVANDA, J. a J. WEINZETTEL. The importance of raw material equivalents in economy-wide material flow accounting and its policy dimension. ENVIRONMENTAL SCIENCE & POLICY. 2013, 29(29), 71-80. ISSN 1462-9011. DOI 10.1016/j.envsci.2013.01.005.

Patenty a užitné vzory

ČVUT FEL. Půdní mrazoměr. Původci: V. PAPEŽ. Česká republika. Užitný vzor CZ 25085. 2013-03-14. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2012&pcipv=27041

ČVUT v Praze, FEL. Bezkontaktní indikátor elektrického výkonu procházejícího přívodní šňůrou.. Původci: V. PAPEŽ. Česká republika. Patent CZ 303999. 2013-06-26. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2012&pcipv=632

ČVUT v Praze, FEL. Zařízení pro automatické testování výkonových kondenzátorů. Původci: V. PAPEŽ. Česká republika. Užitný vzor CZ 25418. 2013-05-23. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2013&pcipv=27419

ČVUT v Praze, FEL. Půdní mrazoměr. Původci: V. PAPEŽ. Česká republika. Patent CZ 304000. 2013-06-26. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2012&pcipv=803

ČVUT v Praze, FEL. Zařízení pro samočinné řízení a nastavování výkonových aktivních prvků, zejména u výkonových polovodičových zesilovačů. Původci: V. PAPEŽ a P. HRZINA. Česká republika. Patent CZ 303920. 2013-05-15. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2009&pcipv=412

ČVUT v Praze, FEL. KOMPENZOVANÁ VYSOKOFREKVENČNÍ MATICOVÁ ZÁTĚŽ. Původci: V. PAPEŽ. Česká republika. Užitný vzor CZ 25340. 2013-05-06. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2013&pcipv=27649

Czech Technical University in Prague - Faculty of Electrical Engineering. ELECTROMECHANICAL TRANSDUCER. Původci: V. BOUDA. Japonsko. Patent JP5380076. 2013-10-04. Dostupné z: http://www4.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjsogodben.ipdl?N0000=115

Články v ostatních periodikách

MACH, P., V. PAPEŽ a D. BUŠEK. Current Loading of Adhesive Joints Aged in Environment with High Humidity. Advanced Science, Engineering and Medicine. 2013, 2013(6), 581-584. ISSN 2164-6627.

DUŠEK, K. et al. Influence of Humidity on Voids Formation inside the Solder Joint. Advanced Science, Engineering and Medicine. 2013,(5), 543-547. ISSN 2164-6627. DOI 10.1166/asem.2013.1321.

JEŽDÍK, P. et al. Možnosti využití RTG a CT diagnostiky (ne)jen v elektrotechnice - 4. část. DPS Plošné spoje od A do Z. 2013,(7), 62-63. ISSN 1804-4891.

POVOLOTSKAYA, E. a P. MACH. Affinity Diagram as a Risk Analysis Tool with Support of Fuzzy Logic. Advanced Science Letters. 2013, 19(8), 2391-2394. ISSN 1936-6612.

WOLF, P. a V. BENDA. Optimalizace fotovoltaického systému pro přípravu teplé vody. TZB info. 2013, 13 ISSN 1801-4399. Dostupné z: http://elektro.tzb-info.cz/teorie-elektrotechnika/10697-optimalizace-fotovoltaickeho-systemu-pro-pripravu-teple-vody

ČERNÁ, L. et al. Diagnostics of PV Modules Using Time Domain Reflectometry. Transaction on Electrical Engineering. 2013, 2(4), 106-108. ISSN 1805-3386.

BOUDA, V. Artificial Bio-inspired Muscle. WorldWide ElectroActive Polymers - WW EAP. 2013, 15(29th Issue), 11. Dostupné z: http://eap.jpl.nasa.gov

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

MOLHANEC, M., Michal BEJČEK a Jan VORÁČEK, eds. SDOT 2013. Jihlava, 2013-11-08. Praha: Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s., 2013. ISBN 978-80-86847-66-5.

BENDA, V. Photovoltaic Cell and Modules Theory and Technology (Chapter IV). In: KAPLANIS, S. et al., eds. Renewable Energy Systems: Theory, Innovations and Intelligent Applications. Hauppauge NY: Nova Science Publisher, Inc., 2013. s. 287-345. Renewable Energy: Research, Development and Policies. ISBN 978-1-62417-741-5.

ZHURAVSKAYA, O., L. TARBA a P. MACH, eds. New competitive advantage for companies - TLS methodology in combination of theory of constraints, Lean production and Six Sigma.. Odessa, 2013-10-03/2013-10-15. 2013. ISSN 2224-0187. Dostupné z: http://www.sworld.com.ua/konfer32/638.pdf

KAPLANIS, S. et al., eds. Renewable Energy Systems: Theory, Innovations and Intelligent Applications. Hauppauge NY: Nova Science Publisher, Inc., 2013. Renewable Energy: Research, Development and Policies. ISBN 978-1-62417-741-5.

Stati ve sbornících konferencí

ČERNÁ, L. et al. Ekonomické a technologické trendy ve fotovoltaice. In: Sborník odborná konference Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizačn soustavy. PODĚBRADY 2013 - Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy - 18. ročník, Poděbrady, 2013-11-19/2013-11-20. Praha: EGÚ Praha Engineering a.s., 2013. ISBN 978-80-87774-10-6.

ČERNÁ, L. et al. DIAGNOSTIKA FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ S VYUŽITÍM STŘÍDAVÝCH METOD MĚŘENÍ. In: Sborník příspěvků z 8.ČFVK. 8. Česká fotovoltaická konference, Brno, 2013-05-14/2013-05-15. 2013.

MACH, P. et al. Diagnostic of Electrical Properties of Electrically Conductive Adhesives. In: Diagnostika 2013. Diagnostika 2013 - Conference on Diagnostics in Electrical Engineering CDEE 2013, Pilsen, 2013-09-02/2013-09-04. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. s. 14-17. ISBN 978-80-261-0210-6.

MACH, P. a M. PLAČEK. Influence of Filler Concentration on Frequency Dependence of Electrically Conductive Adhesive Joints Impedance. In: SIITME 2013. 19th International Symposium for Design and Techn ology in Electronic Packaging, Galati, 2013-10-24/2013-10-27. Bucharest: University of Bucharest Publishing House, 2013. s. 79-82. ISBN 978-1-4799-1555-2. DOI 10.1109/SIITME.2013.6743648.

MOLHANEC, M. Model based FMEA method for solar modules. In: 36th International Spring Seminar on Electronics Technology. 36th International Spring Seminar on Electronics Technology "Automotive Electronics", Alba Iulia, 2013-05-08/2013-05-12. New York: IEEE, 2013. s. 183-188. ISSN 2161-2528. ISBN 978-1-4799-0036-7. DOI 10.1109/ISSE.2013.6648239.

DUŠEK, K. et al. Influence of type of reflow technology and type of surface finish on tomb stone effect. In: Book of Abstracts. 36th International Spring Seminar on Electronics Technology "Automotive Electronics", Alba Iulia, 2013-05-08/2013-05-12. Alba Iulia: 1 Decembrie 1918 University, 2013. s. 132-135. 1st Edition 2013. ISBN 978-606-613-064-6. DOI 10.1109/ISSE.2013.6648229.

JANIŠ, R. a J. KUBA. Power Devices Cooling Using Heat Pipes. In: Diagnostika 2013. Diagnostika 2013 - Conference on Diagnostics in Electrical Engineering CDEE 2013, Pilsen, 2013-09-02/2013-09-04. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. s. 26-30. ISBN 978-80-261-0210-6.

PAPEŽ, V. a S. PAPEŽOVÁ. Low Level Phase Noise Measurement Techniques. In: 2013 11th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services. 11th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services, Niš, 2013-10-16/2013-10-19. Beograd: IEEE - Jugoslovenskog IEEE, 2013. s. 493-496. 1.. ISBN 978-1-4799-0899-8. DOI 10.1109/TELSKS.2013.6704425.

CTIBOR, P. et al. Plasma spraying of natural olivine and its dielectric, mechanical and optical characterization. In: 16th International Conference on Plasma Physics and Applications. 16th INTERNATIONAL CONFERENCE ON PLASMA PHYSICS AND APPLICATIONS, Magurele, Bucharest, 2013-06-20/2013-06-25. Bucharest: National institute for lasers, plasma and radiation physics, 2013. s. 36. ISSN 2344-0481.

DOUBEK, J. et al. Behaviour of Ferrofluidic Liquid in Heat Pipe Affected by External Magnetic Field. In: ISTET 2013. Plzeň, 2013-06-24/2013-06-26. Plzeň: ZČU Plzeň, 2013. s. I11-I12. ISBN 978-80-261-0246-5.

COSTOPOULOU, T. a M. MOLHANEC. Evolution towards mobile government: the Greek and the Czech cases. In: 5th e-Democracy ’13 International Conference. Athens, 2013-12-05/2013-12-07. 2013.

BENDA, V. Experience from PV system performence including comparison of on-roof and façade systems. (Case study on BIPV systems.). In: The Innovetion Week on R.E.S., P.V. systems engineering and the other renewable energy systems and the entrepreneurship spirit. The Innovetion Week on R.E.S., Patras, 2013-07-01/2013-07-10. Patras: TEI Patras, 2013. ISBN 978-960-7801-24-1.

BENDA, V. Diagnostics of photovoltaic power plants operation. In: The Innovetion Week on R.E.S., P.V. systems engineering and the other renewable energy systems and the entrepreneurship spirit. The Innovetion Week on R.E.S., Patras, 2013-07-01/2013-07-10. Patras: TEI Patras, 2013. ISBN 978-960-7801-24-1.

ŽÁČEK, J. a K. KÜNZEL. Technické požadavky na zařízení elektrických pohonů. In: XXXIII. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň, 2013-06-11/2013-06-13. 2013. ISBN 978-80-02-02457-6.

BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ, I. a J. URBÁNEK. THE INFLUENCE OF SCREEN PRINT PARAMETERS ON DEPOSITED THICK FILM LAYER. In: HEGR, OH, ed. Proceedings - Electronic Devices and Systems - EDS '13. Electronic Devices and Systems, Brno, 2013-06-26/2013-06-27. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2013. s. 120-124. ISBN 9788021447547.

MACH, P., M. KOCIAN a J. KOLÁŘOVÁ. Study of Sputtering Process of Alumina Thin Films. In: Proceedings of the International Spring Seminar on Electronic Technology. 36th International Spring Seminar on Electronics Technology "Automotive Electronics", Alba Iulia, 2013-05-08/2013-05-12. New York: IEEE, 2013. s. 247-252. ISSN 2161-2528. ISBN 9781479900367. DOI 10.1109/ISSE.2013.6648251.

PLAČEK, M., D. BUŠEK a P. MACH. Influence of nanoparticle additives on change of the glass transition temperature of electrically conductive adhesives. In: Electric Power Engineering 2013. Kouty nad Desnou, 2013-05-28/2013-05-30. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. s. 305-307. ISBN 978-80-248-2988-3.

MOLHANEC, M. OntoUML aneb ontologicky upřesněné UML. In: Datakon a Znalosti 2013. Znalosti 2013, Ostrava, 2013-10-13/2013-10-15. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 163-174. ISBN 978-80-248-3189-3.

DUŠEK, K., D. RŮŽIČKA a I. BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ. MEASUREMENT OF SOLDER ALLOYS SOLDERABILITY ON COPPER SAMPLES WITH DIFFERENT THERMAL CAPACITY. In: HEGR, OH, ed. Proceedings - Electronic Devices and Systems - EDS '13. Electronic Devices and Systems, Brno, 2013-06-26/2013-06-27. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2013. s. 146-149. ISBN 9788021447547.

PAPEŽ, V. a S. PAPEŽOVÁ. Frequency Compensated High Power Matrix Resistor Network. In: 2013 11th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services. 11th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services, Niš, 2013-10-16/2013-10-19. Beograd: IEEE - Jugoslovenskog IEEE, 2013. s. 497-500. 1.. ISBN 978-1-4799-0899-8. DOI 10.1109/TELSKS.2013.6704426.

MOLHANEC, M. Agile Product Design - A modern approach to quality improvement. In: 36th International Spring Seminar on Electronics Technology. 36th International Spring Seminar on Electronics Technology "Automotive Electronics", Alba Iulia, 2013-05-08/2013-05-12. New York: IEEE, 2013. s. 178-182. ISSN 2161-2528. ISBN 978-1-4799-0036-7. DOI 10.1109/ISSE.2013.6648238.

BENDA, V. Photovoltaic cell and module physics and technology. In: The Innovetion Week on R.E.S., P.V. systems engineering and the other renewable energy systems and the entrepreneurship spirit. The Innovetion Week on R.E.S., Patras, 2013-07-01/2013-07-10. Patras: TEI Patras, 2013. ISBN 978-960-7801-24-1.

MACH, P. Electrically Conductive Adhesives Usability for Power Electronic Packaging. In: Diagnostika 2013. Diagnostika 2013 - Conference on Diagnostics in Electrical Engineering CDEE 2013, Pilsen, 2013-09-02/2013-09-04. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. s. 18-21. ISBN 978-80-261-0210-6.

PIKNA, P. Stať ve sborníku z tuzemské mezinár. konf. cizojazyčně. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. s. 1-3. ISBN 978-80-01-05242-6.

DUŠEK, K., J. VÁVRA a A. RUDAJEVOVÁ. Effect of reflow technology and surface finishes of PCB on solder spreading. In: Proceedings of the International Spring Seminar on Electronic Technology. 36th International Spring Seminar on Electronics Technology "Automotive Electronics", Alba Iulia, 2013-05-08/2013-05-12. New York: IEEE, 2013. s. 136-139. ISSN 2161-2528. ISBN 9781479900367. DOI 10.1109/ISSE.2013.6648230.

KOTLAN, J., P. CTIBOR a Z. PALA. Plasma Sprayed and Annealed Calcium Titanate Dielectrics. In: The Proceedings of the 1st International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition, PPM 2013. International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition, Izmir, 2013-09-03/2013-09-06. Izmir: University of Izmir, 2013. s. 207-211. ISBN 978-975-6590-05-8.

ŽÁK, P., M. PLAČEK a P. HROUDA. Diagnostics of Whiskers Using Expert System. In: Electric Power Engineering 2013. Kouty nad Desnou, 2013-05-28/2013-05-30. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. s. 309-311. ISBN 978-80-248-2988-3.

PLAČEK, M. a P. MACH. Monitoring of Metalized Film Capacitors Degradation with Impedance Nonlinearity Measurement. In: SIITME 2013. 19th International Symposium for Design and Techn ology in Electronic Packaging, Galati, 2013-10-24/2013-10-27. Bucharest: University of Bucharest Publishing House, 2013. s. 263-266. ISBN 978-1-4799-1555-2. DOI 10.1109/SIITME.2013.6743687.

MACH, P. a J. JANÁK. Testing of Usability of Tabbing Ribbons Adhesive Assembly in PV Modules Production. In: Proceedings of the International Spring Seminar on Electronic Technology. 36th International Spring Seminar on Electronics Technology "Automotive Electronics", Alba Iulia, 2013-05-08/2013-05-12. New York: IEEE, 2013. s. 85-89. ISSN 2161-2528. ISBN 9781479900367. DOI 10.1109/ISSE.2013.6648220.

MACH, P. a T. ROZKOŠNÝ. Ageing of Tunnel Junctions Formed in Oxygen Plasma and in Air. In: Proceedings of the International Spring Seminar on Electronic Technology. 36th International Spring Seminar on Electronics Technology "Automotive Electronics", Alba Iulia, 2013-05-08/2013-05-12. New York: IEEE, 2013. s. 152-156. ISSN 2161-2528. ISBN 9781479900367. DOI 10.1109/ISSE.2013.6648233.

Výzkumné zprávy

DUŠEK, K. Diagnostika residuí na pájecích ploškách. [Výzkumná zpráva] 2013.

DUŠEK, K. RTG defektoskopie vadných snímačů PZN-1. [Výzkumná zpráva] 2013.

PAVELKA, J. et al. Znalecký posuek technologického stavu malé vodní elektrárny Brandýs nad Labem. [Výzkumná zpráva] 2013. Zpráva č. VZ332/K314/13.

CAVENAGHI, G.L.C. a M. MOLHANEC. Construction and Operation of Photovoltaic Modules, a Degradation Search Using an FMEA Application Concerning an Ontology Based Model. [Výzkumná zpráva] Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. Zpráva č. 13 113/3/2013.

DUŠEK, K. et al. Analýza parametrů součástek elektroměrů s ohledem na klimatické podmínky. [Výzkumná zpráva] 2013.

DUŠEK, K. a J. VODRÁŽKA. Obrazová a RTG inspekce stavu elektorměrů. [Výzkumná zpráva] 2013.

VODRÁŽKA, J. et al. Analýza kvality provedení a součástkové základny elektroměrů - metodika a soubor testů. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013.

HRZINA, P. et al. Metodický pokyn k postupu identifikace stupně poškození PV modulů požárem. [Výzkumná zpráva] 2013.

URBÁNEK, J. Závěrečná zpráva - Technické komise CLC/SC 40, 40XA, 40XB - rezistory, kondenzátory. [Výzkumná zpráva] 2013. Zpráva č. 13113/10/2013.

BOUDA, V. a K. BUHR. Vývoj stykového transformátoru DT-075F s kompozitní silikátovou zalévací látkou pro zvýšené proudové zatížení. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. Zpráva č. 2012.

WEINZETTEL, J., T. HOLKUP a I. KUDLÁČEK. Environmentální inventura slévárny. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Zpráva č. V-13-079.

LOYO PRADO, M. a L. ČERNÁ. Application of alternate methods of measurement of PV modules. [Výzkumná zpráva] 2013.

MACH, P., V. PAPEŽ a M. HORÁK. Návrh a vývoj zařízení, studie a měření spolehlivostních parametrů kondenzátorů II. [Výzkumná zpráva] 2013.

HOLKUP, T. et al. DV#5 (2013-1) Znalostní báze pro provádění analýz životního cyklu (LCA). [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Zpráva č. V-13-071.

HRZINA, P. et al. Test teplotní odolnosti TF PV modulů. [Výzkumná zpráva] 2013.

Stránka vytvořena 09.12.2022 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.