13000 / 13113 - Granty - 2014

13000 / 13113 - katedra elektrotechnologie

Projekty podporované granty 2014

Bouda, V.: COST Akce MP1003 Evropská vědecká síť pro umělé svaly
2011 - 2014, COST Akce MP1003
Dušek, K.: Studium voidů a spolehlivosti pájených spojů
2014 - 2014, SGS14/064/OHK3/1T/13
Finsterle, T.: Detekce degradace fotovoltaických panelů.
2014 - 2014, SGS14/065/OHK3/1T/13
Janiš, R.: Výzkum vlastností tepelných trubic s magnetickými kapalinami
2014 - 2014, SGS14/066/OHK3/1T/13
Kotlan, J.: Studium struktury a elektrických vlastností plazmově nanášených keramik a silikátů
2013 - 2015, SGS13/195/OHK3/3T/13
Molhanec, M.: Sedm nových nástrojů kvality z pohledu současného znalostního inženýrství
2014 - 2016, SGS14/187/OHK3/3T/13
Povolotskaya, E.: Aplikace fuzzy logiky v oblasti řízení kvality v elektrotechnické výrobě.
2014 - 2014, SGS14/067/OHK3/1T/13
Tomešová, K.: Vysokoteplotní tribologická analýza tenkých vrstev ve vakuu
2012 - 2014, SGS12/182/OHK4/3T/13
Žák, P.: Problematika povrchových úprav pro bezolovnaté technologie
2012 - 2014, SGS12/183/OHK3/3T/13
Stránka vytvořena 30.05.2023 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.